Hệ thống hấp thụ (Washing Tower)

Bộ hấp thụ (tháp rửa)
Hệ thống hấp thụ hoạt động bằng cách chuyển chất ô nhiễm từ khí sang thể lỏng.
 
Trong hầu hết các trường hợp, khí bao gồm một luồng không khí ô nhiễm không khí và chất lỏng hấp thụ là nước với việc bổ sung các chấthóa học để oxy hóa các chất gây ô nhiễm.
 
Việc sử dụng công nghệ này dễ dàng nhất đối với các hợp chất ô nhiễm hòa tan dễ bị oxy hóa.
 
Một ứng dụng điển hình là loại bỏ các hợp chất hóa học vô cơ như Hydrogen sulphide (hợp chất gây mùi hôi trong các nhà máy xử lý nước thải) và Amoniac (hợp chất có trong các nhà máy xử lý chất thải rắn).
 
Bộ hấp thụ có hai thiết kế: rửa ngược dòng (tháp rửa thẳng đứng) hoặc dòng chảy ngang (tháp rửa ngang).
 
Các loại vật liệu khác nhau được sử dụng để bổ sung dựa trên loại ứng dụng.
 
Tháp phản ứng có thể được làm bằng polypropylene, sợi thủy tinh hoặc thép không gỉ.
 
Air Clean có thể đưa ra phương pháp điều trị phù hợp dựa trên phương pháp xử lý cụ thể được yêu cầu.

Sản phẩm hot