VI EN

Sản phẩm

Những sản phẩm chính được cung cấp bởi Westerntech Việt Nam

  • Thiết bị công nghệ xử lý nước thải
  • Thiết bị công nghệ xử lý nước sạch
  • Thiết bị Cấp, thoát nước
  • Thiết bị ngăn dòng, chống ngập
  • Thiết bị điều khiển điện, tự động hóa

Tuyên bố về chất lượng sản phẩm

WesterntechVN - Nhà cung cấp van cửa phai, van cửa lật, van chặn, thiết bị lắp đặt trong xử lý nước thải và môi trường
Tiêu chuẩn sản xuất thiết bị cửa phai, cửa lật:

- TCVN 8298:2009
- DIN 19569
- AWWA C653
- BS 7775
Quy trình sản xuất tuân thủ theo ISO 9001:2015