Xử lý bùn và phân bùn

Trong quá trình xử lý nước thải thì sự phát sinh của bùn là điều khó tránh khỏi. So với việc xử lý nước thải thì xử lý bùn thải phức tạp hơn nhiều, do đó, việc cần thiết lúc này là cần tìm một giải pháp để xử lý lượng bùn này hiệu quả, không gây bất kỳ ảnh hưởng gì đến với môi trường và sức khỏe con người.

Xử lý bùn thải tức là chuyển các chất độc hại, ô nhiễm và nhiều thành phần khác được hòa tan trong nước sang dạng rắn và tách hoàn toàn chúng khỏi chất lỏng. Chất rắn thu được gọi là bùn. Bùn thải có chứa nhiều thành phần khác nhau như kim loại nặng, chất hữu cơ, các vi khuẩn… có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe. Thành phần và mức độ độc hại của bùn như thế nào tùy thuộc vào nước thải của từng ngành nghề sản xuất khác nhau. Vậy nên chúng ta cần có phương án xử lý bùn nước thải một cách an toàn, hiệu quả.

Sản phẩm hot