VI EN

Thiết bị hãng HUBER

HUBER SE - Trụ sở tại Berching miền Nam nước Đức - là nhà sản xuất thiết bị công nghệ xử lý nước thải và nước sạch hàng đầu thế giới. Thiết bị của HUBER được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng tiên tiến nhất, bao gồm DIN, EC, ISO... đi cùng là sự cam kết cao nhất về tiêu chuẩn môi trường ISO 14001.

Tại Việt Nam, WesternTech Việt Nam được HUBER SE ủy quyền là nhà phân phối chính thức, thay mặt HUBER phục vụ khách hàng trong nước và các dịch vụ bảo hành, bảo trì thiết bị. Chúng tôi cung cấp các giải pháp của HUBER nhằm tiết kiệm và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên khan hiếm, phục hồi và tái chế năng lượng và nguyên liệu.

Thiết bị hãng Huber

Hệ thống thiết bị hãng Huber được ứng dụng trong:

  • Nhà máy xử lý nước thải tập trung - trang thiết bị xử lý nước thải tốt nhất với nhiều sản phẩm thiết bị hãng HUBER được chứng minh và sáng tạo.
  • Xử lý Nước thải và Xử lý Chất thải Công nghiệp - các giải pháp tùy biến và thích nghi với các sản phẩm được chứng minh tốt từ một nguồn.
  • Tòa nhà Xanh - hoàn thành các giải pháp xử lý nước thải và thu hồi năng lượng cho các tòa nhà vừa và lớn.
  • Hệ thống xử lý nước thải phi tập trung - các giải pháp độc lập, tùy chỉnh và hoàn chỉnh để xử lý nước thải ngay tại chỗ.
  • Bộ thu gom nước thải - các giải pháp hiệu quả và đáng tin cậy đối với cống, bể chứa bão và xử lý nước mưa.
  • Cấp nước - giải pháp cho toàn bộ phạm vi cấp nước uống: xử lý, lưu trữ, phân phối.
  • Thách thức về Nước toàn cầu - các giải pháp bền vững, thích nghi và giá cả phải chăng để đóng cửa các tuyến.
  • Sử dụng lại Nước thải - các giải pháp xử lý và tái sử dụng nước thải và nước xám được thu gom riêng.
  • Thu hồi nhiệt từ nước thải - các giải pháp khác nhau phục hồi nhiệt thải nước thải.
  • Xử lý bùn - giải pháp toàn diện hiệu quả và toàn diện cho cả lĩnh vực xử lý bùn, từ làm dày đến tái sử dụng.