Thu hồi năng lượng

Nước thải có chứa năng lượng nhiệt, và chúng ta có thể thu hồi một số năng lượng này bằng máy bơm nhiệt.
WesternTech Việt Nam cung cấp các giải pháp thu hồi năng lượng từ chất thải. Với công nghệ tiên tiến từ Đức của hãng HUBER SE, chúng tôi tin rằng sẽ đáp ứng được tối đa lợi ích kinh tế, môi trường cho khách hàng trong việc thu hồi năng lượng và tái sử dụng chất thải.

Chúng tôi đã phát triển quá trình tạo bùn hữu cơ của chúng tôi để tận dụng bùn thải bằng phương pháp tự cung cấp năng lượng. Quá trình xử lý nhiệt tận dụng bùn thải (tại nhà máy xử lý nước thải) bằng cách đốt tạo ra sức mạnh và nhiệt được sử dụng cho hoạt động máy sấy.
Các chất thải đô thị khác, chẳng hạn như chất thải sân vườn và công viên, sàng lọc và phế thải phân huỷ, có thể được đồng thiêu với bùn khô.
Quá trình tạo bùn hữu cơ là một giải pháp để quản lý chất thải bền vững. Khối lượng bùn giảm khi lượng khô và hỏa hoạn tự cung cấp năng lượng lên khoảng 10%. Tro tro còn lại sẽ được lưu giữ tại một vị trí riêng biệt, do đó cho phép thu hồi hàm lượng phốt pho sau đó.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0985 42 12 42.