VI EN

Cơ khí chế tạo


Thiết kế chế tạo các sản phẩm, máy móc, thiết bị cơ khí theo yêu cầu của khách hàng.
- Thiết kế cơ khí
- Thiết kế điều khiển
- Chế tạo máy
- Chế tạo chi tiết
- Hỗ trợ lắp đặt và chuyển giao công nghệ

Quy trình sản xuất: ISO 9001:2015
Westerntech Thiết kế, Gia công cơ khí, chế tạo thiết bị trong ngành Môi trường và xử lý nước, thủy lợi.