Cơ khí chế tạo

Thiết kế chế tạo các sản phẩm, máy móc, thiết bị cơ khí theo yêu cầu của khách hàng.
– Thiết kế cơ khí
– Thiết kế điều khiển
– Chế tạo máy
– Chế tạo chi tiết
– Hỗ trợ lắp đặt và chuyển giao công nghệ

Quy trình sản xuất: ISO 9001:2015

Westerntech Thiết kế, Gia công cơ khí, chế tạo thiết bị trong ngành Môi trường và xử lý nước, thủy lợi.

Sản phẩm hot