Bơm Edur – Đức

Nhà sản xuất máy bơm quốc tế EDUR – máy bơm công nghiệp từ miền bắc nước Đức
EDUR là nhà sản xuất chuyên nghiệp trong ngành máy bơm công nghiệp. Là nhà phát triển và nhà sản xuất máy bơm ly tâm quốc tế, EDUR sản xuất tùy chỉnh phù hợp với ứng dụng của khách hàng. Đồng thời, Edur đóng vai trò là nhà tư vấn có kinh nghiệm và đối tác công nghệ với định hướng quốc tế và dịch vụ toàn diện cho khách hàng.

Máy bơm đa pha của Edur thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực “Tuyển nổi khí hòa tan – DAF”. Một trọng tâm khác là sản xuất khí hóa lỏng. Ngoài ra, EDUR cung cấp một loạt các máy bơm ly tâm tiết kiệm năng lượng khác với các kích cỡ và loại vật liệu tốt nghiệp cho nhiều ứng dụng: Máy bơm EDUR được sử dụng trong các công ty công nghiệp, trong các hệ thống lưu trữ nhiên liệu và dễ cháy, trong các nhà máy đóng tàu và nhà máy lạnh cũng như trên các nền tảng dầu và trong quản lý nước.

Nhà sản xuất máy bơm quốc tế đã bán máy bơm mới nhất với tiêu chuẩn chất lượng cao “Made in Germany” từ năm 1927. Công nghệ bơm cải tiến của EDUR-Pumpenfabrik đã phát triển liên tục trong nhiều thập kỷ và đặt ra các tiêu chuẩn mới trên thị trường thế giới ngày nay.
Phạm vi sản phẩm là kết quả của các dịch vụ kỹ thuật tuyệt vời, phương pháp sản xuất sáng tạo và triết lý công ty hướng tới tương lai.

Download

Sản phẩm hot