Thiết bị xử lý bùn

HUBER cung cấp giải pháp công nghệ mới thiết bị xử lý bùn cho hệ thống xử lý nước thải:  Sàng lọc – Độ dày – Dewatering – Sấy – Sử dụng … từ một nguồn

Chất thải chính được tạo ra trong một nhà máy xử lý nước thải đô thị là bùn thải được loại bỏ khỏi xử lý nước thải xử lý cơ học, sinh học và hóa học.

WesternTech là đại diện chính thức của HUBER tại Việt Nam cung cấp thiết bị xử lý bùn các loại, công nghệ tân tiến theo tiêu chuẩn Đức, phù hợp và đáp ứng yêu cầu cho các trạm xử lý nước, nước thải.

download

Sản phẩm hot