VI EN

Máy tách rác thô và tinh

Huber sản xuất tất cả các loại máy tách rác thô và tách rác tinh trong nhà máy nước thải, nước cấp. Bao gồm
- Máy tách rác lược cào họ Rake
- Máy tách rác dạng lưới, trống quay họ RO
- Máy tách rác dạng siêu tinh họ Liquid
- Máy tách rác bùn thải
....