<div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:montserrat;">1.<span style="white-space:pre"> </span>Khái quát công nghệ</span></strong></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Là thiết bị lọc xử lý nước sông ngòi, nước công nghiệp để dùng cho sản xuất và thu hồi nước lẫn tinh bột.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Vật liệu lọc sử dụng ở thiết bị này là sợi acrylic loại dài chứ không phải cát và anthracite. Vật liệu lọc được cố định ở bên dưới để dòng nước chảy từ trên xuống. Khi đó, các sợi sẽ bị gập cong, gia tăng mật độ sợi và bẫy các chất gây đục trong nước thải. Quá trình rửa ngược sẽ được thực hiện bằng dòng nước và không khí đi lên, khiến các sợi giãn ra, thải các chất gây đục ra ngoài một cách hiệu quả.</span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:montserrat;">2.<span style="white-space:pre"> </span>Đặc trưng (Tính năng)</span></strong></span></h3> <h4 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Tính năng</span></span></strong></h4> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Nồng độ chất gây đục trong nước thải: dưới 50mg/l</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Nồng độ chất gây đục trong nước sau xử lý: dưới 2mg/l</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Tốc độ lọc: 20~100m/h</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Thời gian rửa ngược: 6 phút</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Tỉ lệ nước thu hồi: 80~95%</span></span></li> </ul> <h4 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Đặc trưng</span></span></strong></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Nhờ sử dụng sợi acrylic loại sợi dài làm chất liệu lọc nên đạt được tốc độ lọc lớn hơn hẳn so với thiết bị lọc cát nhanh thông thường.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Do nâng cao tốc độ lọc nên tiết kiệm được diện tích lắp đặt.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Do vật liệu lọc được cố định nên vận tốc dòng nước và luồng lưu thông không khí cao hơn, rút ngắn được thời gian rửa ngược.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Thiết bị này đã trở thành trang bị tiêu chuẩn và được cố định trên đế trượt nên giảm được khối lượng thi công.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Vật liệu lọc chịu ăn mòn hóa học tốt, có thể ứng dụng cho nước dùng cho sản xuất, thu hồi nước lẫn tinh bột và các mục đích khác.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;"><img alt="FIBAX" src="/pic/News/images/637290386172308774.jpg" style="height: 483px; width: 600px;" /></span></span><br />  </div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:montserrat;">3.<span style="white-space:pre"> </span>Khả năng ứng dụng tại Việt Nam</span></strong></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Có thể ứng dụng trực tiếp công nghệ này tại các doanh nghiệp Việt Nam. </span></span></div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:montserrat;">Contact (Japan) : ORGANO CORPORATION</span></span></em></div> </div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:montserrat;">Address : 1-2-8 Sinsuna, Koto-ku, Tokyo 136-0075, Japan</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:montserrat;">Phone : +81-3-5635-5100<span style="white-space:pre"> </span>E-mail : http7/www.organo.co.jp/contact/contact.html</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:montserrat;">Fax : +81-3-3699-7030</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:montserrat;">Website : http 7/www.organo.co.jp</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:montserrat;">Languages : Japanese</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:montserrat;">Contact (Vietnam) : The overseas office will be established in 2010.</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:montserrat;">E-mail : http7/www.organo.co.jp/contact/contact.html</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:montserrat;">Languages : English, Japanese </span></span></em></div> <div>  </div>