Hệ thống giảm thể tích bùn vô cơ KHDS®5

13/08/2023 3658 lượt xem quantri

Công nghệ giảm thể tích bùn truyền thống thường là máy khử nước hoặc có liên quan đến cải thiện tác dụng của hóa chất hỗ trợ khử nước, nhưng vì tính chất lý hóa của bùn không thay đổi nên hiệu quả giảm thể tích đạt được rất hạn chế.

1. Khái quát công nghệ

KHDS5 là công nghệ chú trọng đến tính chất lý hóa của bùn. Cơ chế của hệ thống rất đơn giản, bùn cô đặc được hoàn lưu về bể trung hòa làm hình thành quá trình lắng mớ i trên bề mặt bùn. Kết quả là chất lắng tụ có cấu trúc bậc 1, bậc 2 sẽ hình thành, đồng thời có tính kết tinh do xảy ra phản ứng hóa đặc khử nước. Bùn sau xử lý khác với bùn dạng gel có hàm lượng nước cao và cấu trúc bậc 3 của phương pháp truyền thống, nó có dạng phù sa, hàm lượng nước thấp.

2. Đặc trưng (Tính năng)

  • Nồng độ bùn theo phương pháp thông thường là từ 2~5% nhưng ở phương pháp này cao hơn, từ 15~30%.
  • Hàm lượng nước trong bánh bùn thấp hơn 20% so với phương pháp thông thường nên lượng bánh bùn phát sinh giảm 40~50%.
  • Tốc độ khử nước cao gấp 5 lần, rút ngắn đáng kể thời gian vận hành của máy khử nước.
  • Trong xử lý flo, xử lý phốt pho, chất lượng nước sau xử lý được nâng cao so với phương pháp truyền thống.
  • Chủng loại và khối lượng hóa chất sử dụng tương đương với phương pháp thông thường.

3. Điều kiện, lĩnh vực ứng dụng

  • Xử lý trung hòa nước thải có chứa kim loại nặng: mọi kim loại nặng như Fe, At, Cr, Ni, Cu v.v. đều thuộc đối tượng xử lý.
  • Xử lý kết tủa nước thải có chứa flo, phốt pho bằng canxi clorua.
Ví dụ: Ứng dụng phương pháp HDS
Ví dụ: Ứng dụng phương pháp HDS
Đơn vị: wt%
Đơn vị: wt%
Sơ đồ quy trình xử lý HDS
Sơ đồ quy trình xử lý HDS

4. Vận hành, duy tu, quản lý

  • Gọn nhẹ hóa máy khử nước trong bùn nhờ giảm thể tích bùn (tiết kiệm nặng lượng, bảo dưỡng dễ dàng, tiết kiệm diện tích).
  • Giảm lượng hóa chất sử dụng nhờ giảm thể tích bùn (giảm giá thành, dễ bảo dưỡng).
  • Hợp lý hóa công tác duy tu, quản lý do có thể xử lý nước thải nồng độ cao (hạ giá thành, dễ bảo dưỡng).

5. Khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Công nghệ này có thể ứng dụng trực tiếp tại các doanh nghiệp Việt Nam.
Contact (Japan) : Kurita Water Industries Ltd.
The first plant business headquarters.
Electronic device department.
The third electronic business group.
Global sales section. OTho department’s name will be changed from April,2010
Address : 3-4-7 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8383, Japan
Representative : Takahiro Akimoto
Phone : +81-3-3347-3331 E-mail : takahiro.akimoto@kurita.co.jp
Website : httpV/www.kurita.co.jp
Language : English
13/08/2023 3658 lượt xem quantri