Thiết bị bay hơi Hadowako Evaporator

12/08/2023 1899 lượt xem quantri

1. Khái quát công nghệ

Là thiết bị bay hơi kiểu nén cơ khí (duy trì sự bay hơi chỉ bằng quạt nén) có sử dụng màng mỏng từ PE cho giàn bay hơi.

2. Đặc trưng (Tính năng)

  • Nhờ sử dụng film PE có độ dày 40μm cho bộ phận truyền nhiệt nên:
– Nhẹ, rẻ, cấu tạo gọn gàng, chịu ăn mòn
– Hiệu suất cao (năng lượng cần cho bay hơi trên đơn vị nước cô đặc là khoảng 8,0~12,0kW/m3)
– Chất đóng cặn khó bám vào bộ phận truyền nhiệt
  • Do gia nhiệt bằng quạt nén nên không cần hơi nước nóng (nồi hơi) để tạo nguồn nhiệt khi vận hành.
  • Nhiệt độ xử lý thấp (600C, @chân không (20kPa))

3. Điều kiện, lĩnh vực ứng dụng

  • Thu hồi nước, các chất có giá trị trong nước thải
  • Giảm thể tích, cô đặc nước thải
  • Lĩnh vực: nước thải từ xử lý bề mặt kim loại, nước thải từ sản xuất chất bán dẫn v.v.

4. Vận hành, duy tu, quản lý

  • Có thể duy trì trạng thái bay hơi chỉ bằng quạt nén nên không cần nguồn nhiệt như nồi hơi → tiết kiệm năng lượng
  • Giảm chi phí xử lý chất thải (nước thải) công nghiệp
  • Có thể tái sử dụng nước thu hồi (nước cô đặc)

5. Khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Cần thực hiện nội địa hóa sản xuất để hạ giá thành trong trường hợp muốn ứng dụng công nghệ này tại Việt Nam.
Contact (Japan) : EBARA ENGINEERING SERVICE co.,LTD.
International Water Buisiness Division Sales & Marketing Department No.2
Address : 11-1 Haneda Asahi-cho, Ohta-ku, Tokyo 144-8610, Japan
Phone : +81-3-6275-9111
Website : http://www.ees.ebara.com
Languages : English, Japanese
12/08/2023 1899 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm