Vật liệu thấm hút dầu tính năng cao từ sợi thiên nhiên Kakui Oil Catcher

02/08/2023 273 lượt xem quantri

1. Khái quát công nghệ

Phát huy khả năng thấm hút vượt trội đối với nhiều loại dầu, bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm do dầu.

2. Đặc trưng (Tính năng) 

Tính năng

So với tự trọng, K-50 có khả năng thấm hút gấp 36 lần đối với dầu nặng A, 43 đối với dầu nặng C (hơn 3 lần Polypropylene), ngoài các loại dầu thì còn ứng dụng được rộng rãi cho cho các loại dung môi hữu cơ.

Đặc trưng

  • Chủ yếu làm từ sợi thực vật nên không lãng phí tài nguyên.
  • Tính ưa dầu cao, vượt trội về sức thấm hút, không ưa nước.
  • Tỉ trọng nhỏ, nổi trên nước, phù hợp với dầu nổi, dễ thu hồi.
  • (Dễ đốt cháy, năng lượng cháy thấp.
  • Dầu bị hấp thu khó bị rơi rớt.
  • Sản phẩm đăng ký sáng chế thuộc sở hữu nhà nước.
  • Ít bị biến chất theo thời gian.

3. Điều kiện, lĩnh vực ứng dụng

Kakui Oil Catcher phát huy hiệu quả ở những nơi có dầu thải.
Nếu phân loại theo hình dạng thì có kiểu tấm và kiểu túi, nếu muốn rót trực tiếp dầu thải vào thì có oil pack (hộp đựng dầu), thấm hút dầu vung vãi thì có kiểu F, sử dụng như khăn lau thì có kiểu SB, dùng cho nước thải có chứa dầu thì có kiểu Z v. v. Sử dụng các sản phẩm này một cách hệ thống sẽ giúp bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm dầu.
Trường hợp xử lý nước thải có chứa dầu thông thường, vấn đề lớn nhất là sự tồn tại của các chất hoạt động bề mặt và chất rắn lơ lửng.
Sự tồn tại của các chất hoạt động bề mặt chia nhỏ các giọt dầu phân tán nên việc tách dầu khỏi nước rất khó khăn.
Nếu dùng phương pháp phân li trọng lực bằng bể tách dầu khỏi nước thì đường kính tối thiểu của thể thấm hút được của giọt dầu là 3 micron.

4. Khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Cần hạ giá thành bằng cách sản xuất tại khu vực châu Á trong trường hợp muốn ứng dụng công nghệ này tại các doanh nghiệp Việt Nam.
Contact (Japan) : ORGANO CORPORATION
Address : 1-2-8 Sinsuna, Koto-ku, Tokyo 136-0075, Japan
Phone : +81-3-5635-5100 E-mail : http://www.organo.co.jp/contact/contact.html
Fax : +81-3-3699-7030
Website : http://www.organo.co.jp
Languages : Japanese
Contact (Vietnam) : The overseas office will be established in 2010.
E-mail : http://www.organo.co.jp/contact/contact.html
Languages : English, Japanese
02/08/2023 273 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm