Thiết bị phân giải dioxin trong nước

27/05/2023 248 lượt xem quantri

1. Khái quát công nghệ

Dioxin là loại vật chất có độc tính rất cao và khó phân hủy trong môi trường thông thường. Do đó, việc giảm hàm lượng của chúng trong các thủy vực công cộng như sông ngòi, biển là hết sức quan trọng, các biện pháp cải thiện dioxin trong nước trở thành nhiệm vụ cấp bách.
Thiết bị này sử dụng phương pháp phân giải quang hóa ứng dụng đồng thời tia tử ngoại và ozon, nhờ đó phân giải và trung hòa dioxin ở trong nước đạt tới ngưỡng giới hạn phát hiện.

2. Đặc trưng (Tính năng)

  • Hiệu suất phân giải cao
Phân giải, trung hòa dioxin trong nước bằng sức phân giải mạnh mẽ của phương pháp quang hóa có được từ hiệu quả kép của tia tử ngoại và ozon, giảm nồng độ dioxin trong nước sau xử lý xuống dưới 0.1pg-TEQ/L, bằng 1/10 giá trị tiêu chuẩn chất lượng nước căn cứ theo luật thi hành đăch biệt về phòng cống dioxin (1pg-TEQ/L).
Hơn nữa, nước sau xử lý cũng an toàn về mặt độc tính đối với cơ thể sống.
  • Vận hành, duy tu, quản lý dễ dàng
Không cần những thao tác điều khiển phức tạp, vận hành, duy tu, quản lý đơn giản. Ngoài ra, do không sử dụng hóa chất nào khác chất trung hòa nên hạ thấp được chi phí vận hành hơn so với các phương pháp khác.
  • Thiết bị đơn giản
Là thiết bị đơn giản, xử lý ở nhiệt độ và áp suất thường nên có thể dễ dàng tích hợp vào quy trình xử lý nước truyền thống, tiết kiệm nặng lượng và diện tích. Nếu là trạm có thiết bị khử các chất hữu cơ, SS thì không cần lắp đặt mới các thiết bị tiền xử lý đặc biệt nào khác.
Từ lâu người ta đã biết rằng dioxin bị phân hủy bởi tia cực tím trong điều kiện bình thường, tuy nhiên tốc độ phân hủy đó rất chậm và không thể tạo thành một công nghệ xử lý được.
Do đó, với việc ứng dụng phương pháp phân giả quang hóa bằng cách bổ sung ozon vào trong nước và chiếu tia cực tím trong môi trường ozon đã giúp đẩy nhanh đáng kể tốc độ phân hủy. Quá trình phân hủy dioxin bằng phương pháp quang hóa gồm tác dụng kép của 2 phản ứng:
  • Loại bỏ clo bằng tia cực tím
  • Bẻ gãy liên kết cacbon-cacbon bằng hydroxyl radical
Bằng cách này có thể phân giải dioxin vốn khó phân hủy thành CO2, nước và các loại muối vô hại.

3. Điều kiện, lĩnh vực ứng dụng

Có thể xử lý được nhiều mức độ ô nhiễm từ nồng độ thấp đến nồng độ cao. Do đó, có thể ứng dụng cho các loại nước ô nhiễm dioxin như nước ao, nước hồ, nước ngầm, nước thải từ lò đốt, nhà máy, đặc biệt là thải từ bãi chôn lấp.

4. Vận hành, duy tu, bảo dưỡng

Có thể xử lý được nhiều mức độ ô nhiễm từ nồng độ thấp đến nồng độ cao. Do đó, có thể ứng dụng cho các loại nước ô nhiễm dioxin như nước ao, nước hồ, nước ngầm, nước thải từ lò đốt, nhà máy, đặc biệt là thải từ bãi chôn lấp.

5. Khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Cần thay đổi một vài thông số để hạ giá thành nếu muốn ứng dụng công nghệ này tại các doanh nghiệp Việt Nam.

6. Hồ sơ năng lực

Bắt đầu từ tháng 2 năm 1998, chúng tôi giao thiết bị xử lý nước thải bãi chôn lấp có tích hợp thiết bị phân giải dioxin đầu tiên ở Nhật Bản, tới nay đã có nhiều sản phẩm được ứng dụng cho việc xử lý nước thải bãi chôn lấp, nước thải lò đốt, nước ao hồ v.v. (đã có 16 hợp đồng tính đến tháng 1 năm 2007).
Contact (Japan) : Kubota Corporation
Address : 3-1-3 Nihonbashi-muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-8310, Japan
Phone : +81-3-3245-3653 E-mail : terao@kubota.co.jp
Website : http://www.kubota.co.jp
Languages : Japanese, English
27/05/2023 248 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm