<h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:montserrat;">1.<span style="white-space:pre"> </span>Khái quát công nghệ</span></strong></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Máy lọc sợi cao tốc xử lý nhanh, tiết kiệm năng lượng, phá vỡ mọi hiểu biết thông thường</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Máy lọc sợi cao tốc IFW sử dụng chất liệu lọc bằng sợi có tỉ lệ khe hở cao và phương pháp rửa vật liệu lọc bằng khuấy trộn trong dòng nước chảy do đó có thể xử lý cực nhanh và tiết kiệm năng lượng, phá vỡ mọi hiểu biết thông thường về thiết bị lọc cát truyền thống.</span></span></div> <div style="text-align: center;"> <img alt="Máy lọc sợi cao tốc IFW" src="/pic/News/images/637287803506928284.jpg" style="height: 375px; width: 500px;" /></div> <div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#b22222;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Máy lọc sợi cao tốc IFW </span><span style="font-family:montserrat;">(</span><span style="font-family:montserrat;">3 </span><span style="font-family:montserrat;">m</span><sup><span style="font-family:montserrat;">2</span></sup><span style="font-family:montserrat;">) </span><span style="font-family:montserrat;">ở bên phải có cùng năng lực xử lý<br /> với thiết bị lọc cát </span><span style="font-family:montserrat;">(</span><span style="font-family:montserrat;">20 </span><span style="font-family:montserrat;">m</span><sup><span style="font-family:montserrat;">2</span></sup><span style="font-family:montserrat;">) </span><span style="font-family:montserrat;">ở bên trái.</span></span></span></div> </div> <h3 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:montserrat;">2.<span style="white-space:pre"> </span>Đặc trưng (Tính năng)</span></span></strong></h3> <h4 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">1.<span style="white-space:pre"> </span>Do lọc cao tốc nên không cần nhiều diện tích</span></span></strong></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Tốc độ lọc nhanh gấp 6 lần lọc cát (so với cùng sản phẩm của công ty)</span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">2.<span style="white-space:pre"> </span>Tiết kiệm năng lượng</span></span></strong></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Vật liệu lọc bằng sợi có tỉ lệ khe hở cao ngăn chặn thất thoát áp suất, có thể sử dụng bơm có lực đẩy thấp.</span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">3.<span style="white-space:pre"> </span>Tẩy rửa vật liệu lọc hiệu quả</span></span></strong></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Có thể tẩy rửa vật liệu lọc hiệu quả nhờ phương pháp khuấy trộn. Phát huy khả năng lọc ổn định, lâu bền.</span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">4.<span style="white-space:pre"> </span>Lượng nước dùng tẩy rửa vật liệu lọc không nhiều</span></span></strong></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Có thể tẩy rửa vật liệu lọc hiệu quả nhờ phương pháp khuấy trộn. Phát huy khả năng lọc ổn định, lâu bền.</span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">5.<span style="white-space:pre"> </span>Bề dày thành tích ở trong và ngoài nước</span></span></strong></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Cung cấp khố i lượng lớn cho các các trạm xử lý nước thải, nhà máy nước sạch, xưởng thí nghiệm thủy sản, xử lý các loại nước dùng và nước thải công nghiệp ở trong nước và ra nước ngoài như Đài Loan, Hàn Quốc, khu vực Đông Nam Á. </span></span></div> <div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <div> <em><strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: montserrat;">Quy trình</span></span></strong></em></div> <div> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: montserrat;">(Ví dụ về xử lý tái sinh nước thải sinh hoạt)</span></span></div> <div style="text-align: center;"> <img alt="Máy lọc sợi cao tốc IFW" src="/pic/News/images/637287803509272095.jpg" style="height: 320px; width: 850px;" /></div> </div> <h3 style="text-align: center;"> <img alt="Máy lọc sợi cao tốc IFW" src="/pic/News/images/637287803510834661.jpg" style="height: 700px; width: 850px;" /></h3> <h3 style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:montserrat;">3.<span style="white-space:pre"> </span>Điều kiện, lĩnh vực ứng dụng</span></span></strong></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Thích hợp cho xử lý mọi loại nước thải</span></span><br />  </div> <div style="text-align: justify;"> <em><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">[Xử lý nước dùng]</span></span></em></div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Xử lý tinh nước dùng cho công nghiệp</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Xử lý lọc nước biển</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Xử lý lọc nước mưa</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Xử lý tinh nước thải sinh hoạt (tái sử dụng)</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Xử lý lọc nước mưa</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Xử lý lọc các loại nước thải công nghiệp (tái sử dụng)</span></span></li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <em><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">[Bảo vệ chất lượng nước]</span></span></em></div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Làm sạch nước vườn thú, bảo tàng hải dương</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Làm sạch nước nuôi trồng thủy sản</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Xử lý tinh các loại nước thải công nghiệp khi xả ra môi trường</span></span></li> </ul> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:montserrat;">4.<span style="white-space:pre"> </span>Khả năng ứng dụng tại Việt Nam</span></strong></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:montserrat;">Cần thay đổi một số thông số kỹ thuật để hạ thấp giá thành nếu muốn ứng dụng công nghệ này ở các doanh nghiệp Việt Nam. </span></span></div> <div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:montserrat;">Contact(Japan) : ISHIGAKI COMPANY, LTD. Engineering Division</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:montserrat;">Address : 1-1-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:montserrat;">Phone : +81-3-3274-3511<span style="white-space:pre"> </span>E-mail : SlX)kes@ishigaki.OO.jp</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:montserrat;">Website : http7/www.ishigaki.co.jp/</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"> <em><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:montserrat;">Languages : Japanese, English</span></span></em></div> </div> </div> <br />