Bể lắng

06/08/2023 502 lượt xem quantri

Mục đích của việc lắng là để dễ dàng tách các chất nặng và lơ lửng. Bùn cơ học bao gồm các chất rắn có trong nước thải thô và sẽ được loại bỏ trong bể lắng sơ cấp, bùn thứ cấp bao gồm sinh khối được sinh ra trong quá trình xử lý sinh học và sẽ được loại bỏ trong máy làm sạch.


Các sản phẩm của HUBER đều được làm bằng thép không gỉ cao cấp, chống ăn mòn và có độ bền cao để sẵn sàng đáp ứng được các tiêu chí đề ra của khách hàng

06/08/2023 502 lượt xem quantri