Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa giai đoạn 1, dự kiến sử dụng ODA vốn vay của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 2016.
Một góc TP.Biên Hòa. Ảnh: Nguồn Internet

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hoà nhằm giải quyết tiêu thoát nước mưa và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Dự án được thực hiện từ năm 2016 – 2026 với hạn mức vốn vay là 261.356 triệu USD./.