Vòng lặp của linh kiện

01/08/2023 230 lượt xem quantri
Việc phục hồi nước và nhiệt tại chỗ sinh ra nước thải có những ưu điểm rõ ràng. Điều này áp dụng cho nước thải sinh hoạt, thương mại và nước thải công nghiệp. Nước thải sinh ra từ thường nóng hơn nước thải trong cống.
Có hai sự lựa chọn.

– Chúng ta có thể xử lý nước thải tươi và ấm tại chỗ và sử dung nó như một nguồn nước ấm. Tùy chọn này có lợi thế là cả nước và nhiệt lương trong đó đều được phục hồi.

– Chúng ta có thể rút nhiệt từ nước thải thông qua bộ trao đổi nhiệt, nâng nó bằng một máy bơm nhiệt đến một mức nhiệt cao hơn và tái sử dụng nó làm nước ấm. Tùy chọn này có ưu điểm là nhiệt độ thu hồi được cung cấp ở nhiệt độ cao hơn.

Nó phụ thuộc vào tình hình địa phương cho dù một hoặc kết hợp các lựa chọn khác cho phù hợp.

Ví dụ:

Là chuyên gia trong lĩnh vực quản lý nước thải, HUBER không chỉ cung cấp các công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt, thương mại và công nghiệp mà còn hệ thống phục hồi và tái sử dụng nhiệt từ nước thải

Nước thải sinh hoạt: Nước xám từ phòng tắm cũng như từ máy rửa chén đĩa. Nếu chúng ta thu gom và xử lý nước xám tách khỏi nước đen, chúng ra không chỉ phục hồi được nước xám mà còn thu hồi được nhiệt từ nó. Phần lớn nước phục vụ phục hồi được tái sử dụng cho việc tưới tiêu và không cần làm ấm

Các trường hợp nghiên cứu

01/08/2023 230 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm