Van cửa phai điều khiển xi lanh khí nén

17/06/2023 427 lượt xem quantri

Lưu lượng:

Model: P4S-PC

Hãng: Westerntech Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam, Đức

 tả chung

Hệ thống van cửa phai điều khiển bằng khí nén thông qua xi lanh (Pneumatic Cylinder) Liên hệ: 0985 42 12 42

Chi tiết sản phẩm

<h2 style=”text-align: justify;”> <span style=”font-family:montserrat;”><span style=”font-size:14px;”><strong><span style=”font-size:16px;”>Van cửa phai điều khiển bằng Cylinder được chế tạo bởi c&ocirc;ng ty Cổ phần Westerntech Việt Nam. Thiết bị xy lanh kh&iacute; n&eacute;n nhập khẩu từ c&aacute;c nước như Đức, EU.</span></strong></span></span></h2> <h3 style=”text-align: justify;”> <span style=”font-family:montserrat;”><span style=”font-size:14px;”><strong>Ưu điểm của hệ n&acirc;ng hạ bằng Xy lanh kh&iacute; n&eacute;n</strong></span></span></h3> <ul> <li style=”text-align: justify;”> <span style=”font-family:montserrat;”><span style=”font-size:14px;”>Vận h&agrave;nh nhanh ch&oacute;ng, đơn giản</span></span></li> <li style=”text-align: justify;”> <span style=”font-family:montserrat;”><span style=”font-size:14px;”>&Iacute;t th&agrave;nh phần chuyển động</span></span></li> <li style=”text-align: justify;”> <span style=”font-family:montserrat;”><span style=”font-size:14px;”>Dễ d&agrave;ng bảo tr&igrave;</span></span></li> <li style=”text-align: justify;”> <span style=”font-family:montserrat;”><span style=”font-size:14px;”>Tuổi thọ lớn</span></span></li> </ul> <h3 style=”text-align: justify;”> <span style=”font-family:montserrat;”><span style=”font-size:14px;”><strong>Ứng dụng</strong></span></span></h3> <ul> <li style=”text-align: justify;”> <span style=”font-family:montserrat;”><span style=”font-size:14px;”>Trạm xử l&yacute; nước thải</span></span></li> <li style=”text-align: justify;”> <span style=”font-family:montserrat;”><span style=”font-size:14px;”>Trạm xử l&yacute; nước sạch</span></span></li> <li style=”text-align: justify;”> <span style=”font-family:montserrat;”><span style=”font-size:14px;”>Trạm bơm tho&aacute;t nước</span></span></li> </ul> <br /> <img alt=”Van cửa phai điều khiển xi lanh khí nén” src=”/pic/Product/images/VCP%20450×450.png” style=”width: 800px; height: 563px;” /><br /> <br /> <h3 style=”font-family: Arial; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);”> <span style=”font-family: montserrat;”><span style=”transition: all 0.3s ease 0s;”><span style=”font-size: 16px;”>Xem th&ecirc;m:</span></span></span></h3> <div style=”font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);”> <span style=”font-family: montserrat;”><strong><a href=”https://westerntechvn.com.vn/van-cua-phai-4-mat-kin-model-p4s-1600-2000.htm” target=”_blank”><span style=”color: rgb(0, 0, 205);”>Van Cửa Phai 4 Mặt K&iacute;n Model P4S (1600-2000)</span></a></strong></span><br /> &nbsp;</div> <div style=”font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);”> <span style=”font-family: montserrat;”><strong><a href=”https://westerntechvn.com.vn/van-cua-phai-4-mat-kin-model-p4s-200-600.htm” target=”_blank”><span style=”color: rgb(0, 0, 205);”>Van Cửa Phai 4 Mặt K&iacute;n Model P4S (200-600)</span></a></strong></span></div>

17/06/2023 427 lượt xem quantri