VI EN

Tuyển dụng

Tuyển dụng Kinh Doanh Thiết Bị Ngành Nước tháng 4/2023 11/04/2023 165 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 02 Kinh doanh Kỹ thuật tại Hà Nội

Tuyển Dụng Kỹ Sư Cơ Khí Tháng 09/2022 14/09/2022 532 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 02 Kỹ sư Cơ khí làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng Kỹ Sư Công Nghệ tháng 06/2022 24/05/2022 1.185 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 02 Kỹ Sư Công Nghệ làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng Kỹ Sư Thi Công tháng 07/2022 24/05/2022 2.185 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 02 Kỹ Sư Thi Công làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng Kỹ Sư Kinh Doanh Thiết Bị Ngành Nước tháng 2/2022 23/02/2022 2.153 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 02 Kỹ Sư Kinh Doanh Thiết Bị Ngành Nước

Tuyển dụng Công nhân Hàn - Lắp đặt Cơ khí tháng 12/2020 15/12/2020 1.454 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 10 Công nhân Hàn - Lắp đặt Cơ khí tại Hà Nội - Hòa Bình

Tuyển dụng Công nhân Hàn cơ khí tháng 06/2020 17/06/2020 1.750 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 10 Công nhân Hàn cơ khí tại Hà Nội

Tuyển dụng Kỹ sư Tự động hóa tháng 06/2020 29/05/2020 1.578 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 05 Kỹ sư Tự Động Hóa tại Hà Nội

Tuyển dụng Kỹ sư Cấp thoát nước tháng 06/2020 29/05/2020 1.570 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 05 Kỹ sư Cấp thoát nước làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng Kỹ sư Cơ điện tháng 03/2020 11/03/2020 2.198 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 05 Kỹ sư Cơ Điện làm việc tại Hà Nội

Tuyển Dụng Kỹ Sư Cơ Khí Tháng 03/2020 10/03/2020 2.743 Lượt xem

Công ty Cổ phần Westerntech Việt Nam cần tuyển dụng 0 5 Kỹ sư Cơ khí làm việc tại Hà Nội

Kỹ sư Điện - Tự động hóa 10/10/2019 2.353 Lượt xem

Thông tin tuyển dụng tháng 05/2019 06/05/2019 50 Lượt xem

Tuyển dụng các vị trí Kỹ sư điện - tự động hóa, Kỹ sư cấp thoát nước, Kỹ sư cơ khí và Chuyên viên SEO (Marketing Online)

Tuyển nhân viên SEO tháng 04/2019 08/04/2019 1 Lượt xem

Tuyển nhân viên SEO - Marketing Online

Nhân viên SEO - Marketing Online 2019 13/02/2019 1 Lượt xem

Tuyển dụng nhân viên SEO và Marketing Online 2019

Tuyển dụng công nhân Hàn Cơ Khí 01/10/2018 1 Lượt xem

Để phục vụ hoạt động thi công công trình . Công ty Westerntech Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí : kỹ sư điện - Tự động hóa

Tuyển dụng kỹ sư điện - Tự động hóa 01/10/2018 1 Lượt xem

Để phục vụ hoạt động thi công công trình . Công ty Westerntech Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí : kỹ sư điện - Tự động hóa

Công nghệ môi trường: TOP trong những ngành dễ xin việc nhất trong những năm tới 25/01/2018 1 Lượt xem

Trong nhóm ngành công nghệ có 2 ngành được các thí sinh quan tâm nhất đó là ngành công nghệ thực phẩm và ngành công nghệ môi trường