TP HCM: Nhiều cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung

31/07/2023 189 lượt xem quantri

Cụ thể, tính cho đến nay thành phố còn lại 27 CCN. Trong đó, 16 CCN đã có doanh nghiệp hoạt động sản xuất nhưng chỉ có 2 CCN cụm đã có đơn vị kinh doanh hạ tầng và có hệ thống xử lý nước thải tập trung là CCN Lê Minh Xuân, Nhị Xuân. Một CCN có đơn vị kinh doanh hạ tầng, đang đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung là CCN Xuân Thới Sơn. Còn lại 13/CCN chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng nên toàn bộ nước thải chưa được thu gom và xử lý tập trung. Nguyên nhân là do quy hoạch phát triển CCN được triển khai chậm so với tốc độ phát triển kinh tế – xã hội và thiếu thống nhất, không đồng bộ. Việc thu hút và kêu gọi các đơn vị đầu tư kinh doanh hạ tầng vào các CCN đã có doanh nghiệp hoạt động rất khó khăn do phải lập quy hoạch chi tiết, giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng hạ tầng. Mặt khác, phần diện tích đất công nghiệp còn lại không còn nhiều, không tạo được sức hút đầu tư. Về công tác quản lý nhà nước đối với các CCN không được tập trung về một cơ quan.

Trước thực trạng này, về phía Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng mục tiêu phấn đất đạt 100% CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam là không thể hoàn thành vào năm 2015.

MINH XUÂN

31/07/2023 189 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm