Tổng quát

15/06/2023 246 lượt xem quantri

Nền kinh tế của chúng ta cần nhiều năng lượng và nước. Phát điện đòi hỏi việc quản lý nước và sử dụng nước để tạo ra điện. Có nhiều sự đối lập giữa năng lượng và nguồn nước.

Cung cấp nước, hệ thống nước thải và xử lý nước thải đều cần dùng điện. Mức điện tiêu thụ cho việc xử lý nước thải thường rất cao chính vì vậy nó nên được giảm thiểu.

Các chiến lược để cải tiến hiệu suất năng lượng bắt đầu với các thiết kế cơ bản và dần tinh tế trong quá trình kỹ thuật. Mục tiêu của nó là để quản lý năng lượng tích hợp đồng thời tận dụng tiềm năng thu hồi và tái sử dụng năng điện và nhiệt.

15/06/2023 246 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm