Tổng hợp bản vẽ chi tiết, sơ đồ công nghệ thiết kế hệ thống xử lý nước thải

24/07/2023 3709 lượt xem quantri
Bản vẽ chi tiết thiết kế, công nghệ hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải được sưu tầm và tổng hợp lại chính xác và chi tiết nhất

Bản vẽ – Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải
Bản vẽ hệ thống xử lý nước cấp 10m3 – Tải xuống
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 20m3/ngày đêm – Tải xuống

Sơ đồ công nghệ hệ thống xlnt nước thải sinh hoạt – Tải xuống

Sơ đồ công nghệ hệ thống xlnt sản xuất – Tải xuống

Mặt bằng bố trí cụm bể Tuyển nổi, Điều hòa, Aerotank- Tải xuống
Bản vẽ chi tiết 1 đơn nguyên của bể AEROTANK – Tải xuống
Bản vẽ chi tiết bể lắng ly tâm – Tải xuống
Bản vẽ chi tiết bể lắng ly tâm – Tải xuống
Bản vẽ chi tiết bể UASB – Tải xuống
Bản vẽ chi tiết bể UASB – Tải xuống
24/07/2023 3709 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm