Sử dụng nước xám

06/06/2023 494 lượt xem quantri

Nước xám được định nghĩa là nước thải sinh hoạt không chứa chất phân. Tại các tòa nhà lớn, chẳng hạn như khách sạn, có hai sự lựa chọn để xử lý và tái sử dụng: kết hợp hoặc tách riêng với nước xám.

Nước xám từ phòng tắm, nhà bếp và phòng giặt thường chỉ bị ô nhiễm vừa phải so với nước đen từ nhà vệ sinh và bệ đi tiểu. Nó chứa ít chất rắn, vi trùng và các chất dinh dưỡng. Việc xử lý nó rất dễ dàng. Bằng cách giảm tiêu thụ nước sạch và xử lý nước thải chúng ta sẽ giúp tiết kiệm được lợi ích về kinh tế.

Việc thu gom, xử lý và tái sử dụng nước xám là rất hợp lý:

– Tách riêng nước xám và nước đen cũng như việc tái phân phối nước xám để xử lý trong toàn bộ tòa nhà là khả thi.
– Nước thải có thể được thải vào cống hoặc được xử lý riêng biệt ở dnajg cô đặc bằng việc xử lý kỵ khí với hệ khí sinh học.

Quy trình

Mô tả quy trình

Nước xám được tách riêng sẽ được sàng lọc qua thiết bị HUBER Micro Strainer ROTAMAT® Ro9 và được thu thập trong một bể chứa để cân bằng dòng chảy và sự vận chuyển. Sau đó nó sẽ được xư lý trong HUBER Compact MBR SystemsmartMBR màng lọc sinh học. Màng siêu lọc sẽ giúp giữ lại tất cả các chất rắn va vi khuẩn trong MBR.

Nước thải sau khi đi qua màng lọc có chất lượng cao, tuân thủ đúng các yêu cầu của chỉ dẫn về nước tắm ở Châu Âu. Nước thải thu được sẽ được chuyển vào một bể chứa khác và được sử dụng lại cho việc vệ sinh nhà vệ sinh, giặt giũ và tưới tiêu.

Bộ vi lọc của HUBER sẽ giúp kiểm tra các chất rắn đáng lo ngại đồng thời tách nước và nén chặt chúng lại, trước khi chúng được thải bỏ ra ngài. Thỉnh thoảng, khi nồng độ sinh khối trong MBR tăng quá cao, bùn dư phải được thải bỏ hoặc xử lý như nước đen

Các trường hợp nghiên cứu

Các thiết bị

06/06/2023 494 lượt xem quantri