Sử dụng nhiệt

06/07/2023 484 lượt xem quantri

HUBER phát triển quy trình sludge2energy để tận dụng bùn thải bằng phương pháp tự cung cấp năng lượng. Quy trình xử lý nhiệt sử dụng bùn thải (tại nhà máy xử lý nước thải) bằng cách đốt. Năng lượng Co được tạo ra và nhiệt sẽ được sử dụng cho hoạt động của máy sấy.

Các chất thải đô thị khác, chẳng hạn như chất thải sân vườn và công viên, sàng lọc và phế thải compost có thể được thiêu đồng thời với bùn khô.

Quá trình sludge2energy là một giải pháp để quản lý chất thải bền vững. Khối lượng bùn giảm đi bằng cách đốt lên khoảng 10% để làm khô. Tro còn lại sẽ được lưu giữ ở trong 1 chỗ riêng biệt, do đó cho phép thu hồi hàm lượng phospho của nó sau đó.

Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin tại địa chỉ :  www.sludge2energy.de.

Các trường hợp nghiên cứu

Một số hình ảnh về hệ thống

06/07/2023 484 lượt xem quantri