Sự đối lập giữa năng lượng – nguồn nước

20/06/2023 154 lượt xem quantri

Chúng ta có thể làm gì ? 

– Chúng ta có thể giảm việc tiêu thụ nước.

– Đóng vòng nước, nghĩa là chúng ta sẽ xử lý và tái sử dụng nước thải, ví dụ như để tưới tiêu…

– Thu hồi năng lượng từ bùn thải và nước thải và sử dụng lại các chất dinh dưỡng và hàm lượng cacbon hữu cơ có trong đó.

– Ngừng sử dụng năng lượng để loại bỏ chất dinh dưỡng và thay vào đó chúng ta có thể sử dụng các chất dinh dưỡng có trong nước thải để tưới tiêu hay thay thế phân bón.

– Tách nước thải tại nguồn

– Tác động để việc xử lý nước thải có thể tự cung cấp năng lượng

– Giảm thiểu phát thải từ nhà kính do có thể quản lý được nước và nước thải.

20/06/2023 154 lượt xem quantri