SONG CHẮN RÁC (SCREEN)

14/07/2023 933 lượt xem quantri

1. SONG CHẮN RÁC

1.1 Mục Đích

Loại chất thải có kích thước lớn, tránh tắc nghẽn bơm, đường ống, kênh dẫn

Bảo đảm an toàn và điều kiện làm việc của toàn hệ thống.

1.2 Phân Loại Song Chắn Rác

Theo kích thước khe hở: lớn, trung bình, nhỏ;

Theo hình dạng;

Theo phương pháp làm sạch: thủ công, cơ giới;

Theo cách cố định hoặc di động bề mặt song chắn rác.
1.3 Song Chắn Rác Lớn (Coarse Screen-Bar Screen)

  • Tổn Thất Áp Lực Qua Song Chắn Rác

Tổn thất áp suất qua song chắn rác là hàm số của:

– Vận tốc dòng chảy trong kênh dẫn (u);

– Vận tốc dòng qua song chắn rác (v).

Trong đó:

– hL : tổn thất áp suất (m);

– 0,7: hệ số thải nghiệm tính đến tổn thất áp suất do quá trình chảy rối và xoáy;

– v : vận tốc dòng chảy qua khe hở giữa các thanh chắn;

– u : vận tốc của dòng chảy trong kênh dẫn (m/s);

– g : gia tốc trọng trường (m/s2).

Trong đó:

 

Tổn thất áp suất qua SCR là hàm số của:

– Vận tốc dòng chảy trong kênh dẫn (u);

– Loại thanh chắn (β);

– Độ dốc đặt SCR (θ).

Trong đó:

– hL : tổn thất áp suất (m);

– W : chiều rộng lớn nhất của thành chắn (m);

– b : khe hở nhỏ nhất giữa các thanh chắn (m);

– u : vận tốc dòng chảy trong kênh dẫn (m/s);

– θ : góc nghiêng của thanh chắn so với phương ngang;

– g : gia tốc trọng trường (m/s2);

– β : hệ số phụ thuộc vào hình dạng của thanh chắn.

Lưu ý:

  • CHỈ TÍNH hL ĐỐI VỚI SONG CHẮN RÁC SẠCH !!!
  • KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH hL KHI SONG CHẮN RÁC ĐÃ BỊ TẮC.

Trở lực qua song chắn rác đã bị tắc

– H0 : trở lực đối với SRC sạch;

– P0 : phần trăm diện tích khe hở ban đầu;

– P : phần trăm diện tích khe hở tại thời điểm xác định.

  • SRC thô : dkhe = 60 – 100 mm
  • SCR mịn : dkhe = 10 – 25 mm

Tiêu Chuẩn Thiết Kế Song Chắn Rác (SCR)

– Vận tốc dòng chảy qua SCR : 0,6 – 1,0 m/s;

– Vận tốc tối ưu qua SCR : 0,6 m/s;

– Vận tốc cực đại qua SCR : 0,75-1,0 m/s  ☞ Tránh đẩy rác qua khe hở của song chắn rác

– Vận tốc cực tiểu qua SCR : 0,4 m/s ☞ Tránh phân hủy các chất hữu cơ và lắng cặn.

–   Tổn thất áp suất qua SCR

+ Hệ thống xử lý nước cấp : hL = 0,05 – 0,15 m;

+ Hệ thống xử lý nước thải : hL = 0,10 – 0,40 m.

–  Góc nghiêng và tổn thất áp suất cực đại

Thông số Phương pháp làm sạch
Thủ công Cơ giới
Góc nghiêng θ 45-600 75-850
Tổn thất áp suất cực đại 80 80

1.4 Song Chắn Rác Trung Bình Và Nhỏ

SONG CHẮN RÁC CỐ ĐỊNH

  • Tổn Thất Áp Lực Qua Song Chắn Rác

Trong đó:

– hL : tổn thất áp suất (m);

– C : hệ số lưu lượng qua SCR (= 0,6 đối với song sạch)

– g : gia tốc trọng trường (m/s2);

– Q : lưu lượng nước thải qua SCR (m3/s);

– A : dtích khe hở hiệu quả của phần SCR chìm trong nước.

Thiết kế tương tự như SCR lớn;
Gồm những tấm thép đục lỗ kích thước khe = 1 – 25 mm2;
Thích hợp khi:

+ Xử lý nước cấp, cần tách lượng rác nhỏ;

+ Thường đặt sau SCR lớn.

SONG CHẮN RÁC DI ĐỘNG

Dạng Băng Chuyền (Belt or band screen)

– Lưới bằng kim loại đặt ở nguồn cấp nước;

– Gồm những tấm thép đục lỗ nối thành băng chuyền;

– Nước đi qua, rác bị giữ lại.

Song Chắn Rác Dạng Đĩa Và Dạng Trống (Disk Screen, Drum Screen)

Dạng đĩa

– Tương tự SCR băng chuyền;

– Đường kính đĩa = 2 – 5 m;

– Quay đĩa kim loại ngập một phần ngập trong nước;

– CTR mắc vào SCR, đưa lên trên và đẩy ra ngoài;

Dạng trống

– Dạng thùng rỗng, một đầu kín;

– Nước chảy vào qua đầu còn lại;

– Làm sạch bằng tia nước.

  • Lưới chắn rác

– Hệ thống cấp nước, đặt sau công trình thu;

– Trong XLNT, thay bể lắng 1, tiết kiệm chi phí XD;

– Tương tự SCR dạng trống, kích thước lỗ = 15-64 μm;

– Đường kính SCR = 0,8 – 3 m;

– Vận tốc quay = 0,05 m/s;

– Làm sạch bằng áp suất tia nước;

– Ứng dụng xử lý tảo; giảm SS trong các công trình xử lý liên tục;

– Như một công trình xử lý độc lập đối với nước không có độ màu và độ đục do các hạt keo gây ra.

2. MÁY NGHIỀN RÁC

2.1. Mục Đích

Máy nghiền rác được sử dụng nhằm mục đích:

– Nghiền chất thải rắn có kích thước lớn không cần loại khỏi dòng nước thải;

– Tạo kích thước đồng đều.

2.2. Vị Trí Đặt Máy Nghiền Rác

Trong hệ thống xử lý nuớc thải, máy nghiền rác có thể đặt ở những vị trí sau:

– Song song với song chắn rác;

– Song chắn rác → máy nghiền rác (nhằm loại những thành phần có nổi, có kích thước lớn cần tách khỏi dòng nước thải);

– Chỉ sử dụng máy nghiền rác (không có song chắn rác) và luôn luôn đặt ở mương dẫn nước vào.

2.3. Ưu Và Nhược Điểm

Ưu Điểm

Sử dụng máy nghiền rác trong hệ thống xử lý nước thải giúp giảm số lần làm sạch song chắn rác. Máy nghiền rác chỉ thích hợp cho các trạm xử lý công suất nhỏ.

Nhược Điểm

– Phải bảo dưỡng dụng cụ cắt thường xuyên;

– SS tăng → ảnh hưởng công đoạn xử lý tiếp theo;

– Gây tắc nghẽn hệ thống phân phối khí và thiết bị làm thoáng.

14/07/2023 933 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm