Sơn La: Đưa công bố 30 vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước phục vụ sinh hoạt

04/07/2023 172 lượt xem quantri
   
Công ty cổ phần cấp nước Sơn La được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác, sử dụng nguồn nước (nước mặt và nước dưới đất) với 30 điểm trên phạm vi toàn tỉnh. Các điểm khai thác, sử dụng nguồn nước này đều thuộc đối tượng phải xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt theo Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT.

Ngày 31/5/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành 30 quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt với 30 điểm trên. Trên cơ sở đó, Sở TN&MT Sơn La đã có công văn gửi các đơn vị có liên quan về việc công bố, tổ chức thực hiện quyết định của UBND tỉnh phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Theo đó, nội dung các quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đã được đăng tải chi tiết trên trang thông tin điện tử của Sở TN&MT (www.sotnmt.sonla.gov.vn).

Sở TN&MT đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện và Công ty cổ phần cấp nước Sơn La tổ chức công bố, phổ biến các hành vi bị cấm trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt theo qui định tại Điều 9, Luật Tài nguyên nước 2012.

UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã nơi có công trình cấp nước sinh hoạt đã được xác định vùng bảo hộ vệ sinh phối hợp với Công ty cổ phần cấp nước Sơn La xác định ranh giới phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn mình quản lý. Tiếp nhận thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn theo thẩm quyền.

Công ty cổ phần cấp nước Sơn La xác định ranh giới phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa, hoàn thành trước 30/9/2018. Tổ chức bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình. Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác thì phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi gần nhất để xử lý.

Việc xác định, phê duyệt và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt là nội dung quan trọng nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn nước của công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt và các chức năng khác của nguồn nước.

Đây cũng là một trong các cơ sở để tổ chức, thẩm tra, thẩm định các quy hoạch, kế hoạch, dự án của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đề xuất các quy định cụ thể về sản xuất, kinh doanh, chế biến gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, nguồn nước trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nguồn tin: tapchicapthoatnuoc.vn

04/07/2023 172 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm