SO SÁNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI QUY MÔ NHỎ

10/07/2023 250 lượt xem quantri
 1. Số lượng nước thải
Qtb = q0 . N. β + Qđbiệt β = 0,8 ÷ 1,0

qo – Tiêu chuẩn cấp nước (lít/người (giường) . ngày

Qđ.biệt : Công trình đặc biệt

Qhmax = (Qtb. Kch)/24 Kch= 1,8 ÷ 2,5 (bệnh viện)

Kch = ……      (sinh hoạt)

 1. Thành phần tính chất nước thải
 • Nước thải sinh hoạt
 • Chung cư
 • Công sở
 • Các loại khác (khách sạn, trường học…)
 • Nước thải cơ sở y tế
 • Bệnh viện đa khoa
 • Bệnh viện chuyên khoa
 • Phòng khám
 • Trung tâm y tế dự phòng
 • Các trung tâm nghỉ dưỡng, phục hồi chức năng,…
 1. Mức độ xử lý nước thải
 • Nước thải y tế (QCVN 28:2010/BTNMT)
 • Xử lý sinh học hoàn toàn; có xử lý Nitơ
 • Xử lý sinh học không hoàn toàn
 • Nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT)
 • Xử lý sinh học hoàn toàn; có xử lý Nitơ
 • Xử lý sinh học không hoàn toàn

 1. Công nghệ xử lý nước thải:

Yêu cầu: Bắt buộc khử trùng và phải xử lý: SS, BOD, có thể xử lý Nito, Phốtpho

 • Xử lý hóa học: xử lý SS, các chất độc hại, nước thải hữu cơ thấp (chỉ đáp ứng yêu cầu)
 • Xử lý sinh học
 1. Xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên (DEWAT). Hồ / Bãi lọc trồng cây
 2. Xử lý sinh học trong điều kiện nhân tạo bằng bùn hoạt tính

Nếu mức A → xử lý sinh học hoàn toàn (thổi khí kéo dài) và có kết hợp xử lý thiếu khí trong bể khử Nitrat (AO) và kị khí để xử lý Phootspho (AAO)

 1. Xử lý sinh học trong điều kiện nhân tạo bằng phương pháp lọc sinh học (Biofilter)

Có thể xử lý sinh học hoàn toàn nhưng không tính công trình lớn (thường lọc nhỏ giọt); hiệu quả xử lý Nitơ hạn chế.

 1. Xử lý sinh học trong điều kiện nhân tạo theo nguyên tắc vi sinh vật sinh trưởng dính bám trên giá thể ngập nước (lọc sinh học tiếp xúc)

Có 2 loại giá thể (media)

 • Cố đinh (Fixed contact media)
 • Di động (Moving Bed)

Khối tích công trình lớn; →dùng Q nhỏ. Có thể kết hợp xử lý N (AO) và P (AAO)

Ưu điểm:

 • Vi sinh vật ít bị sốc do thay đổi lưu lượng (Kch lớn), thành phần tính chất nước thải, mất điện thời gian dài (có thể tới 6 giờ)
 • Loại Moving Bed: hiệu quả xử lý cao (do điều kiện tiếp xúc giữa Vi sinh vật và nước thải tốt, gần giống Aeroten: bùn hoạt tính sinh trưởng lơ lửng)

 

 • Các tiêu chí đánh giá lựa chọn công nghệ XLNT quy mô nhỏ
TT Xử lý hóa học Xử lý DEWAT Aeroten Bể lọc sinh học Lọc tiếp xúc
1 Hiệu quả xử lý

 • SS
 • BOD
 • N
 • P
 • Coliform
2 Chỉ tiêu kinh tế
 • Suất đầu tư (đ/m3/ngày)
 • Vận hành bảo trì (đ/m3)
Trung bình

Cao

Thấp (không tính giá đất)

Thấp

Cao

Cao

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

3 Diện tích xây dựng
 • Diện tích xây dựng công trình
 • Diện tích vùng bảo vệ
 • Khả năng giảm diện tích xây dựng
+ + +
4 Chế độ vận hành
 • Khả năng tự động hóa
+ + khó +
 • Trình độ công nhân
Cao Không cao Cao Bình thường Bình thường
 • Số lượng công nhân tối thiểu cho 1 trạm xử lý nước thải
1 Không yêu cầu 2 2 1
 • Khả năng phục hồi chế độ hoạt động sau khi mất điện
+ + Khó phục hồi Có thể phục hồi Có thể phục hồi
5 Tác động môi trường
 • Mỹ quan khu vực/đô thị
Ít ảnh hưởng Ảnh hưởng lớn Ảnh hưởng Ảnh hưởng lớn Ít ảnh hưởng
 • Tác động môi trường khí
Ít ảnh hưởng Ảnh hưởng Ảnh hưởng Ảnh hưởng lớn Ít ảnh hưởng
 • Tác động tiếng ồn
ảnh hưởng Không Ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Ít ảnh hưởng
 • Tác động tới nguồn nước mặt/nước ngầm
Ít Ảnh hưởng Ít Ít Ít
6 Điều kiện xây lắp
 • Mặt bằng thi công
Nhỏ Rất lớn Lớn Lớn Không lớn
 • Thời giant thi công
Nhanh Dài Tương đối dài Tương đối dài Nhanh (có thể lắp đặt sẵn)
 • Điều kiện lắp đặt
Có thể lắp đặt sẵn Không lắp đặt được Xây dựng tại chỗ Xây dựng tại chỗ Có thể lắp đặt
 • Thời gian đưa vào vận hành
Đưa ngay vào vận hành Dài Tương đối dài Dài Tương đối dài
7 Giải pháp thiết kế
 • Modun
+ + Khó +
 • Hợp khối
+ Khó +
 • Chế tạo sẵn tại xưởng
+ Khó +
 1. Đánh giá các bộ xử lý nước thải quy mô nhỏ được chế tạo sẵn
TT Loại thiết bị Nguyên lý hoạt động Hiệu quả xử lý Điều kiện lắp đặt Độ bền Điều kiện vận hành Giá thành 1 bộ Giá thành xử lý
1 Bio-Fast AO BOD, N, Coliform Nhanh Không cao Có thể tự động hóa
2 CN 2000 O BOD, Coliform Nhanh Không cao Khó tự động hóa
3 V69 O BOD, Coliform Nhanh Không cao Khó tự động hóa
4 Johkaso (Kubota) AO BOD, N, Coliform Nhanh Cao Tự động hóa
10/07/2023 250 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm