Sàng lọc bùn

09/07/2023 463 lượt xem quantri

Các chất rắn gây nhiễu được loại bỏ bằng song chắn rác để ngăn chặn sự gián đoạn tiếp theo trong quá trình và thiết bị xử lý bùn. Bùn được tái sử dụng phải được loại bỏ hết các mảnh vụn.

Ngay cả khi nước thải thô được sàng lọc tốt, một số chất rắn có thể được loại bỏ với sàng lọc bùn.

– Sludge Screens được sử dụng cho các loại bùn từ nguồn khác. Quá trình sàng lọc sẽ diễn ra đồng thời với quá trình rửa sạch và đầm nén.

– HUBER Wash Drums giúp sàng lọc chất rắn thô từ bùn, các chất rắn được rửa trong trống quay sau đó mang đi đầm chặt.

– Sử dụng Strainpress® sẽ loại bỏ các chất rắn đáng lo ngại như tóc và sợi. Bùn được bơm qua máy, các chất rắn loại bỏ sẽ được đầm nén cùng lúc.

Các trường hợp nghiên cứu
Các thiết bị
Hình ảnh một số thiết bị
09/07/2023 463 lượt xem quantri