Quy trình lập dự án xử lý nước thải khu công nghiệp

11/07/2023 258 lượt xem quantri

I. Lập nhiệm vụ và kế hoạch khảo sát:

1) Thông tin dự án:

– Làm việc với Ban quản lý phụ trách dự án thu thập thông tin đã có về dự án.
– Kết hợp với cán bộ Ban quản lý phụ trách dự án(BQL) xây dựng kế hoạch khảo sát, thu thập tài liệu.

2) Lập kế hoạch khảo sát:

– Lập kế hoạch làm việc với chính quyền địa phương, đại diện Khu công nghiệp được hưởng lợi trực tiếp từ dự án để thu thập .
– Lập kế hoạch đi khảo sát thực địa khu vực dự án.

II. Nội dung kế hoạch làm việc với chính quyền địa phương hưởng lợi:

1) Phương tiện, kinh phí, thiết bị:

– Phương tiện: Ban quản lý phụ trách dự án chịu trách nhiệm.
– Kinh phí: BQL chịu trách nhiệm.
– Thiết bị: Máy ảnh, máy vi tính ( nếu cần).

2) Thành phần tham dự:

– Đại diện Khu công nghiệp.
– Cán bộ BQL và cán bộ PKT

3) Nội dung công việc:

– Trao đổi thông tin với chủ đầu tư về hiện trạng cấp thoát nước khu vực dự án
– Làm việc với cán bộ các phòng Tài nguyên  môi trường, kinh tế xã hội, quản lý đô thị để thu thập các thông tin như trong mẫu phiếu khảo sát của nhóm CNXLN. Đặc biệt lưu ý cần chú trọng các tài liệu sau:
+ Bản đồ địa chính, bản đồ hình chính, bản đồ tiêu thoát nước.
+ Báo cáo kinh tế xã hội năm gần nhất và các quý gần nhất.
+ Báo cáo môi trường năm gần nhất và các quý gần nhất.
+ Các thông tin về quy hoạch.
+ Mức độ nghiên cứu hiện có về điều kiện địa chất địa hình tại khu vực khảo sát
+ Hiện trạng hạ tầng khu công nghiệp: giao thông, mạng lưới điện, cấp thoát nước sinh hoạt sản xuất.
+ Hiện trạng sản xuất, quy mô sản xuất,nhân lực trong các nhà máy, xí nghiệp…
– Yêu cầu chính quyền địa phương và lãnh đạo Khu công nghiệp tạo điều kiện để khảo sát khu vực dự án. Khảo sát sơ bộ khu vự dự án.

4) Kết quả:

– Thu thập số liệu đầy đủ nhất có thể .
– Thống nhất được thời gian khảo sát thực địa với chính quyền địa phương.
– Lập báo cáo trình cấp trên .

III. Nội dung kế hoạch khảo sát thực địa:

1) Phương tiện, kinh phí, thiết bị:

– Phương tiện: BQL chịu trách nhiệm
– Kinh phí: BQL chịu trách nhiệm.
– Thiết bị: Máy ảnh, GPS, Laptop,Máy đo khoảng cách, dụng cụ lấy mẫu nước thải.

2) Thành phần:

– Cán bộ nhóm CNXLN và cán bộ BQL ( số lượng phụ thuộc vào quy mô dự án).
– Cán bộ địa chính địa phương ( nếu cần), cán bộ của khu công nghiệp.

3) Nội dung công việc:

– Khoanh vùng  lưu vực phục vụ của Dự án.
– Khảo sát các tuyến cống, kênh, mương nằm trong lưu vục phục vụ của dự án (trong quá trình khảo sát lưu ý bật chế độ lưu đường của máy GPS, đánh dấu vị trí các điểm xả và các vị trí thấy cần thiết trên máy GPS):
+ Hướng dòng chảy.
+ Lưu vực phục vụ.
+ Các điểm xả.
– Nội dung của công tác khảo sát lưu lượng nước cấp, nước thải trong khu công nghiệp:
+ Xác định các loại hình công nghiệp trong khu công nghiệp: Mỗi loại hình có nhu cầu dùng nước khác nhau ví dụ: Sản xuất đồ hộp, sản xuất bia, dệt may…;
+ Tiêu chuẩn cấp nước cho các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp;
+ Số người lao động trong từng nhà máy, xí nghiệp;
+ Chế độ làm việc của các công nhân trong xí nghiệp, công nghiệp;
+ Tỷ lệ diện tích lấp đầy trong khu công nghiệp;
+ Tỷ lệ thu gom nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất;
– Nội dung của công tác khảo sát điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế – xã hội khu công nghiệp:
+ Vị trí địa lý của khu công nghiệp;
+ Tỷ lệ lấp đầy trong khu công nghiệp;
+ Địa hình, địa chất khu công nghiệp;
+ Điều kiện khí tượng, thủy văn: Nhiệt độ, độ ẩm không khí, mưa, lượng bốc hơi, nắng và bức xạ,…
+ Hiện trạng môi trường không khí, môi trường nước,..
+ Các loại hình sản xuất trong khu công nghiệp;
+Số lao động trong khu công nghiệp…
– Khảo sát địa hình vị trí dự kiến xây dựng TXL.
– Chụp ảnh hiện trường.

IV. Lập báo cáo kết quả khảo sát:

– Nội dung Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:
+ Nêu các nội dung chủ yếu của của nhiệm vụ khảo sát gồm: Mục đích khảo sát, phạm vi khảo sát, phương pháp khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát.
+ Vị trí giới hạn và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng
+ Đặc điểm quy mô tính chất công trình.
+ Quy trình khảo sát, phương pháp khảo sát và các thiết bị khảo sát.
+ Quy trình khảo sát: Thuyết minh đầy đủ theo thứ tự thực hiện công tác khảo sát từ khi bắt đầu khảo sát đến khi kết thúc khảo sát.
– Phương pháp khảo sát: Thuyết minh rõ phương pháp thực hiện từng hạng mục công việc của quá trình khảo sát.
– Thiết bị khảo sát: Thống kê và nêu rõ công dụng của máy móc thiết bị để thực hiện công tác khảo sát.
+ Phân tích số liệu, đánh giá kết quả khảo sát.
+ Đề xuất giải pháp kỹ thuật phục vụ cho việc khảo sát địa chất, địa hình.
+ Kết luận và kiến nghị.
+ Các phụ lục kèm theo.
Theo Westerntech Việt Nam
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0967 608 585.

—————————-💧💧💧—–—————————-
CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERNTECH VIỆT NAM

🏢 Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
☎️ +84 2466 638 759
📧 info@westerntechvn.com

🌐 http://www.westerntechvn.com

11/07/2023 258 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm