Nước giải khát

02/08/2023 264 lượt xem quantri
Nước thải từ ngành công nghiệp nước giải khát có chứa các chất rắn cao, BOD và COD. Phụ phí ô nhiễm nặng nên nhiều nhà máy đã lựa chọn việc thải trực tiếp ra môi trường mà không đi qua hệ thống xử lý.
Hệ thống xử lý

Quy trình xử lý

Mô tả quá trình

Nước thải từ ngành công nghiệp nước giải khát có chứa chất rắn hữu cơ, chẳng hạn như trái cây hoặc ngũ cốc, các vật liệu đóng gói hay nhãn… Sử dụng song chắn rác trục vít HUBER Micro Strainer ROTAMAT® Ro9 có đường kính lỗ 3mm để loại bỏ các chất rằn. Song chắn rác trục vít sẽ đồng thời rửa, tách nước và nén các vật liệu sàng lọc để có thể đốt như chất thải rắn.

Sau khi lưu giữ trong kho trung gian để cân bằng lưu lượng và sự vận chuyển, nước thải sẽ được đưa qua HUBER Rotary Drum Screen ROTAMAT® Ro2. Vì được làm bằng thép với kích thước mắt lưới giữa 0,1 và 1mm nên giúp loại bỏ chất rắn gần như hoàn toàn. Nước thải được lọc sẽ được thải vào cống nước thải của thành phố.

HUBER Membrane Filtration VRM® giúp xử lý sinh học hoàn toàn. Nước thải sau khi đi qua màng lọc sẽ được thải trực tiếp vào nước tiếp nhận, có chất lượng đạt yêu cầu không chứa chất rắn và vi khuẩn, cho phép tái sử dụng làm nước sạch.

Bùn thải hoạt tinh bao gồm sinh khối được sinh ra từ quá trình xử lý sinh học, được tập trung vào HUBER Disc Thickener S-DISC. Bùn thải sau đó sẽ được đưa qua HUBER Screw Press để tách nước. Bùn sau đó sẽ được tách nước và sàng lọc để cung cấp cho nhà máy khí sinh học.

Các trường hợp nghiên cứu

Các thiết bị

Hình ảnh một số thiết bị

       
02/08/2023 264 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm