Nhà Máy Xử Lý Chất Thải Rắn Trà Vinh

13/06/2024 564 lượt xem quantri

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh

1. Mục tiêu dự án xử lý chất thải rắn Trà Vinh

Đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thu hồi các thành phần có giá trị trong chất thải rắn và sau xử lý để tái sử dụng, tái chế ra các sản phẩm thứ cấp có ích: Phát điện, sản xuất vật liệu xây dựng,… (hoạt động đầu tư kinh doanh điện chỉ hoạt động khi được cấp có thẩm quyền cho phép triển khai).

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh

2. Quy mô nhà máy xử lý chất thải rắn

– Công suất xử lý: 350 tấn/ngày và có khả năng mở rộng nâng công suất đến 500 tấn/ngày (trong phạm vi diện tích đất đã được giao).

– Quy mô sử dụng đất: Khoảng 10,36 ha.

3. Địa điểm thực hiện dự án

Xã Lương Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

4. Hiện trạng sử dụng đất, diện tích khu đất thực hiện dự án

Khu đất đã được san lấp mặt bằng 01 phần và đang được nhà nước quản lý; Nhà nước đảm bảo khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật dự án với khu vực.

5. Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án chất thải rắn Trà Vinh

– 12 tháng (kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao đất ngoài thực địa)

– Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần

– Tiến độ thực hiện dự án theo từng giai đoạn

6. Tổng vốn đầu tư: 500.000.000.000 VND

Nhà Máy Xử Lý Chất Thải Rắn Trà Vinh

 

Nhà Máy Xử Lý Chất Thải Rắn Trà Vinh

7. Công nghệ áp dụng

Công nghệ phân loại – xử lý và tạo ra các sản phẩm có ích, đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý thấp nhất, phù hợp với điều kiện chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh Trà Vinh, ưu tiên công nghệ có tỷ lệ chôn lấp sau xử lý <10%

8. Các điều kiện khác

Yêu cầu đối với công nghệ xử lý, môi trường và xã hội trong dự án:

  • Có khả năng tiếp nhận, phân loại chất thải, xử lý mùi, nước rỉ rác, khí thải, linh hoạt trong kết hợp các công nghệ khác, xử lý các loại chất thải rắn khác nhau, có khả năng mở rộng công suất, thu hồi năng lượng, xử lý các chất thải thứ cấp, mức độ phù hợp về quy mô xử lý
  • Dự án lựa chọn phải có phương án thực hiện rõ ràng, đầy đủ cho từng hợp phần dự án, gồm thiết bị, chế tạo, cung cấp thiết bị, máy moc, thiết kế, xây dựng nhà xưởng, lắp đặt, vận hành, duy tu bảo dưỡng dây chuyền xử lý, thiết bị, đào tạo vận hành, quản lý thiết bị, bảo dưỡng và bảo trì thiết bị\
  • Dây chuyền, thiết bị công nghệ của dự án phải là thiết bị mới 100%, có đặc tính kỹ thuật, tính năng hoạt động đáp ứng được yêu cầu xử lý chất thải rắn của tỉnh Trà Vinh.
  • Chất thải phát sinh từ dự án phải đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định hiện hành

Để biết thêm thông tin về dự án Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số Hotline/ Zalo: 0941.939.228 để được hỗ trợ. Công ty cổ phần Westerntech VN chuyên sản xuất và cung cấp lắp đặt các thiết bị cơ khí ngành nước và nước thải.

 

13/06/2024 564 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm