Nghiên cứu ứng dụng Phương pháp phân hủy kỵ khí Xử lý kết hợp bùn bể tự hoại và bùn của Trạm xử lý nước thải đô thị

23/06/2023 256 lượt xem quantri
Bùn cặn phát sinh từ các quá trình xử lý nước thải có độ ẩm cao, chứa nhiều chất hữu cơ có thể phân hủy được bằng phương pháp sinh học. Khâu xử lý bùn cặn chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng và vận hành trạm xử lý nước thải.
Trước những thách thức ngày càng gia tăng về nhu cầu năng lượng, nguồn dinh dưỡng cho nông nghiệp và ô nhiễm môi trường, hướng tiếp cận xử lý bùn hay xử lý kết hợp bùn và các loại chất thải giàu hữu cơ bằng phương pháp phân hủy kỵ khí để thu hồi khí sinh học sản xuất điện năng, nhiệt năng và tận thu các chất có ích khác ngày càng phổ biến trên thế giới.
Hướng đi này cần thiết được xem xét, cân nhắc khi ngày càng có nhiều dự án thoát nước và xử lý nước thải được thực hiện ở Việt Nam.  Với thành phần, tính chất của 2 loại chất thải này, xử lý kết hợp phân bùn bể tự hoại và bùn của các Trạm xử lý nước thải là cách tiếp cận hợp lý, cho phép giải quyết đồng thời 2 vấn đề nóng tại các đô thị, tận dụng các công trình kỹ thuật hạ tầng một cách hiệu quả. Khí sinh học thu được từ quá trình phân hủy kỵ khí được dùng để sản xuất nhiệt năng và điện năng, đáp ứng nhu cầu năng lượng của bản thân Trạm xử lý nước thải


Nguồn: Bộ môn Cấp thoát nước Đại Học Xây Dựng

http://vnwater.org/nghien-cuu-xu-ly-ket-hop-bun-be-tu-hoai-va-bun-cua-tram-xu-ly-nuoc-thai-do-thi-bang-phuong-phap-phan-huy-ky-khi

>>> Xem thêmCông nghệ xử lý phân bùn bể phốt

23/06/2023 256 lượt xem quantri