Nghệ An sẽ đầu tư lắp đặt 8 trạm quan trắc môi trường tự động

02/07/2023 90 lượt xem quantri

Theo lộ trình của đề án, Nghệ An sẽ đầu tư 2 trạm quan trắc nước mặt, 2 trạm quan trắc không khí, 3 trạm quan trắc nước dưới đất, 1 trạm quan trắc nước biển ven bờ đặt tại Cửa Lò (thành phố Vinh).

Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2018, Nghệ An sẽ phải xây dựng 3 trạm quan trắc tự động cố định gồm 2 trạm quan trắc môi trường nước và 1 trạm quan trắc không khí.

Trong khuôn khổ dự án, Nghệ An sẽ đầu tư nâng cấp phòng thí nghiệm của Trung tâm quan trắc Tài nguyên & Môi trường, đảm bảo đủ các thiết bị phân tích khí độc, bụi, kim loại, môi trường nước; bổ sung các phương tiện, thiết bị lấy mẫu, đo đạc tại hiện trường; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài KCN có quy mô xả nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên, bắt buộc phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp về cơ quan quản lý nhà nước là Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương thông qua hệ thống quan trắc “máy chủ” kết nối dữ liệu để giám sát; góp phần kiểm soát tình trạng ô nhiễm và các sự cố môi trường có thể xảy ra.

Khi đề án được phê duyệt và triển khai thực hiện sẽ tạo điều kiện trang thiết bị phòng thí nghiệm phân tích môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát ô nhiễm môi trường; công khai dữ liệu, góp phần tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về môi trường, phòng tránh và cùng giám sát chất lượng môi trường.

Đề án này được xây dựng trên cơ sở Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020 và Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(Nguồn: Theo tietkiemnangluong.vn)

02/07/2023 90 lượt xem quantri