Ngành dệt/da

02/08/2023 200 lượt xem quantri
Chất thải của các ngành công nghiệp dệt và da chứa nhiều chất rắn, đặc biệt là sợi và tóc. Một lượng đáng kể cát và các hạt khoáng chất lại xuất phát từ việc rửa nguyên liệu. Nước thải có chứa nhiều thuốc nhuộm và COD, BOD cao. Do lượng nước phải tiêu thụ cao nên thường tốn kém trong khâu xử lý nước thải, nước thải sau khi được xử lý có thể tái sử dụng làm nước chế biến.
Hệ thống xử lý
Quy trình xử lý

Mô tả quy trình

Nước thải được xử lý bằng HUBER Complete Plant ROTAMAT® Ro5 với máy lược rác tinh và buồng lắng cát tích hợp. Các vật liệu lọc được rửa và nén chặt, cặn được phân loại và có thể được rửa sạch bằng HUBER Coanda Grit Washer RoSF4 để tái chế làm vật liệu xây dựng. Để loại bỏ tóc và sợi có thể sử dụng Micro-Screen HUBER Membrane Screen ROTAMAT® RoMem với mắt lưới từ 0.5 đến 1mm.

Sau khi được giữ ở khoang trung gian để cân bằng dòng chảy và sự vận chuyển, nước thải được xử lý hóa học. Liều lượng và loại hóa chất phụ thuộc vào thành phần của nước thải và các yêu cầu. HUBER đã tiến hành kiểm tra thí điểm, trong bất kỳ trường hợp nào nếu thêm polyme vào quá trình keo tụ. Sau khi được xử lý qua HUBER Dissolved Air Flotation Plant (DAF) hàm lượng chất béo và chất rắn gần như hoàn toàn được loại bỏ giống như bùn nổi. Hàm lượng BOD và COD giảm đáng kể. Nước thải của DAF có thể được thải vào cống nước thải đô thị.

Trong trường hợp nước thải được thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận hoặc thải vào nơi được tái sử dụng, chúng ta sẽ phải xử lý thêm. Chúng ta có thể lựa chọn HUBER Membrane Filtration VRM® để xử lý sinh học hoàn toàn. Màng lọc sẽ giúp giữ lại tất cả các chất rắn và vi khuẩn. Ngoài ra, nếu có các yêu cầu chặt chẽ hơn, chúng ta có thể xử lý hóa lý bằng phương pháp keo tụ tạo bông hoặc sử dụng thiết bị HUBER Sandfilter CONTIFLOW®

Có thể giảm lượng bùn thải hoạt tính từ xử lý sinh học và bùn cặn với các thiết bị của HUBER như máy ép bùn. Bùn khô sau đó sẽ được sử dụng làm nhiên liệu.

Các trường hợp nghiên cứu

Các thiết bị
02/08/2023 200 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm