Ngành công nghiệp giấy và bột giấy

03/07/2023 212 lượt xem quantri

Trong ngành công nghiệp giấy và bột giấy, cần sử dụng một lượng lớn nước chính vì vậy việc xử lý nước thải đối với ngành này là vô cùng quan trọng.

Vì nước thải và bùn thải được xử lý bắt nguồn từ các quá trình sản xuất khác nhau nên chúng ta cần có biện pháp xử lý đặc biệt để đảm bảo rằng có thể tái sử dụng nó. HUBER đã cung cấp một số giải pháp tổng thể phù hợp:

– Tách chất liệu thô
– Phục hồi chất liệu sợi
– Tách cặn
– Quy trình xử lý nước thải
– Xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học
– Xử lý bùn

Việc thải bỏ chất rắn và bùn thải sẽ gây tốn kém. Các sợi giấy lưu lại có thể được tái chế trong qua trình sản xuất. Bùn thải có thể được đốt như chất rắn

Quy trình xử lý

Miêu tả quá trình

Nước mặt được sử dụng cho dòng chảy đi qua HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax® để loại bỏ các mảnh vụn và các chất rắn gây tắc nghẽn. Các vật liệu lọc sẽ được rửa, tách nước và được nén chặt trong HUBER Wash Press WAP®.

Nước thải từ các xưởng xẻ gỗ có chứa chất rắn (các mảnh gỗ) sẽ được loại bỏ bằng HUBER Fine Screen ROTAMAT® Ro1. Song chắn rác sẽ đồng thời rửa, tách nước và nén các vật liệu lọc. Sau đó HUBER Circular Grit Chamber HRSF sẽ làm nhiệm vụ loại bỏ đất, cát, đất sét. Các chất hữu cơ và khoáng chất riêng biệt được lý bằng HUBER Grit Washer RoSF4. Cát và cặn sẽ được rửa, tách nước để tái sử dụng làm vật liệu xây dựng.

Đối với nước thải từ quá trình sản xuất bị ô nhiễm cao bởi chất hữu cơ chúng ta nên xử lý cơ học bằng thiết bị HUBER Rotary Drum Screen với dây nêm quay trước khi đưa đi xử lý

Các trường hợp nghiên cứu

Các thiết bị
03/07/2023 212 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm