Máy cô đặc bùn kiểu băng tải

12/08/2023 303 lượt xem quantri

Do tính cô đặc của bùn kém khiến người ta phải sử dụng đến công đoạn phân li cô đặc, các phương pháp cô đặc cơ giới chủ yếu gồm máy cô đặc li tâm, thiết bị cô đặc nổi thường áp. Tuy nhiên, trong bối cảnh giảm chi cho các dự án công và chống ấm nóng toàn cầu những năm gần đây, việc cắt giảm chi phí vòng đời và tiết kiệm năng lượng đang bị đòi hỏi gắt gao.

1. Khái quát công nghệ

Máy cô đặc kiểu băng tải là máy cô đặc bùn kiểu giá thành thấp và tiết kiệm năng lượng với cấu tạo đơn giản, tiến hành cô đặc bùn bằng cách bổ sung chất keo tụ cao phân tử và đưa bùn lên trên một băng tải bằng nhựa được phát triển nhằm đáp ứng các nhu cầu này.
Có thể ứng dụng cho mọi loại bùn.

2. Đặc trưng (Tính năng)

Nâng cao hiệu suất xử lý bùn:
 • Tăng cao nồng độ bùn, giảm hàm lượng nước và khối lượng bùn sau khử, cắt giảm chi phí chôn lấp.
 • Phát huy tính năng cô đặc ổn định với mọi loại bùn nhờ chất keo tụ cao phân tử. Chất lượng nước hoàn lưu được cải thiện, khối lượng bùn tuần hoàn giảm nên tải trọng lên nước sau xử lý được tối ưu hóa.
 • Nâng cao hiệu suất vận hành bể phân hủy nhờ phân hủy nồng độ cao, góp phần thúc đẩy sử dụng gas sinh học.
Tiết kiệm diện tích:
 • Có thể xử lý khối lượng lớn với một diện tích nhỏ.

3. Điều kiện, lĩnh vực ứng dụng

Phạm vi ứng dụng:
 • Bùn tươi
 • Bùn tươi hỗn hợp
 • Bùn dư
 • Bùn phân hủy
 • Bùn tập trung
 • Cô đặc mọi loại bùn khác
Dòng sản phẩm:
Co các dòng xử lý từ 10m3/h~150m3/h.

4. Vận hành, duy tu, quản lý

 • Cấu tạo đơn giản, động lực thấp (tiết kiệm năng lượng) Nhờ cấu tạo đơn giản ch ỉ vớ i một băng tải bằng nhựa nhẹ nên động lực thấp, góp phần cắt giảm lượng phát thải CO2.
 • Nguyên lý cô đặc và cấu tạo thiết bị đơn giản nên không cần các vận hành, điều chỉnh phức tạp.
 • Chi phí thấp
Cấu tạo đơn giản, chi phí sửa chữa thấp. Tỉ lệ sử dụng hóa chất thấp, tính năng cô đặc ổn định nên cắt giảm được chi phí duy trì, quản lý.

5. Khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Máy cô đặc bùn băng tải có thể ứng dụng trực tiếp công nghệ này tại các doanh nghiệp Việt Nam.
Contact (Japan) : Centrifuge&Filter Group Sales Department
Rotating Machinery Operations
IHI Corporation
Address : Toyosu IHI Building, 3-1-1 Toyosu, Koto, Tokyo 135-8710, Japan
Phone : +8I-3-6204-7330 FAX : +81-3-6204-8708 E-mail : masakijroshihara@ihi.co.jp
Website : http://www.ihi.co.jp/separator/
Languages : Japanese, English
12/08/2023 303 lượt xem quantri