Lọc và vi lọc

06/08/2023 209 lượt xem quantri

HUBER cung cấp các giải pháp đáng tin cậy và tiên tiến trong việc xử lý nước thải bằng phương pháp lọc và vi lọc.

Việc tách các chất rắn tốt hơn sẽ giúp cải thiện chất lượng nước thải sau giai đoạn xử lý.

Lọc nước thải bằng phương pháp sinh học

Đối với việc xử lý nước thải tiên tiến, việc sử dụng màng lọc sinh học được tích hợp vào quá trình xử lý sinh học, bộ lọc hoặc vi lọc.

Lọc nước thải chưa qua xử lý

Sau khi xử lý cơ học, nước thải sẽ được đưa qua bộ vi lọc để loại bỏ các chất rắn tốt hơn sau khi đã kết tủa và keo tụ. Bằng cách này, chúng ta có thể phòng tránh được việc xử lý bằng phương pháp sinh học đắt tiền trong một số điều kiện nhất định.

Xử lý nước thải chưa qua xử lý bằng lọc và vi lọc.

–  ROTAMAT® Membrane Screen RoMem® và ROTAMAT® Membrane Screen RoMem® liquid được lắp đặt trong các kênh có kích thước mắt lưới từ 0.5 đến 1 mm.
–  ROTAMAT® Rotary Drum Screen RoMesh® có kích thước mắt lưới từ 0.2 đến 1 mm và phù hợp với đầu vào của bơm.
– RoDisc® Rotary Mesh Screen được cung cấp với mắt lưới có kích thước từ 0.01 đến 0.1 mm, được áp dụng với cả hai mặt của lồng quay chậm.

Các trường hợp nghiên cứu

06/08/2023 209 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm