Ngày 30-3, tại khách sạn Hilton, TP Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ Dự án “Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải và thoát nước cho khu đô thị mới Phú Mỹ huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT” giữa UBND tỉnh BR-VT với Bộ Cơ sở Hạ tầng và Môi trường Hà Lan. Tham gia ký kết thỏa thuận tài trợ cho dự án, đại diện phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT, đại diện Chính phủ Hà Lan là bà Melanie Schultz van Haegen, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Môi trường Hà Lan.

Ký kết thỏa thuận tài trợ dự án “Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải và thoát nước cho khu đô thị mới Phú Mỹ” giữa tỉnh BR-VT và Bộ Cơ sở Hạ tầng và Môi trường Hà Lan. Ảnh: KB

Theo nội dung được ký kết, thỏa thuận tài trợ này có hiệu lực trong khoảng thời gian 13 năm (3 năm xây lắp và 10 năm vận hành), bắt đầu từ ngày 30-3-2016 với khoản tiền viện trợ không hoàn lại giá trị 12,4 triệu Euro (trong đó, khoảng 9,6 triệu Euro cho giai đoạn xây dựng và 2,8 triệu Euro cho 10 năm đầu trong giai đoạn vận hành bảo dưỡng). Công suất xử lý và thu gom nước thải của dự án giai đoạn 1 là 29.700 m3/ngày.

Theo Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT (chủ đầu tư dự án), thị trấn Phú Mỹ đã được công nhận là đô thị loại 4, tuy nhiên, khoảng 174.000 người dân ở khu vực này vẫn xả nước thải sinh hoạt trực tiếp ra môi trường không qua xử lý. Một số KCN và cụm công nghiệp trong vùng cũng chưa có Nhà máy xử lý nước thải đạt chuẩn. Do vậy, khi dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động, sẽ hình thành mạng lưới thu gom nước thải từ các hộ dân và 350 DN vừa và nhỏ trên địa bàn vào nhà máy xử lý nước thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

TRIỆU VỸ (Nguồn: baobariavungtau.com.vn)