Kiểm soát chặt việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại các khu dân cư ở Quảng Ngãi

14/07/2023 214 lượt xem quantri

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Chủ đầu tư các dự án phải nghiêm túc thực hiện việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại các dự án khu dân cư

 

​Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu khi triển khai việc đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu đô thị trên địa  bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ đầu tư các dự án phải nghiêm túc thực hiện việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải phù hợp với quy mô xả thải của dự án theo đúng quy định tại Điều 68 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 37 Luật Tài nguyên nước.

Kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của dự án

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại khu dân cư, khu đô thị mới trong khâu thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận đầu tư và trong quá trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm đối các dự án khu dân cư, khu đô thị không đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo đúng hồ sơ dự án đã được phê duyệt.

Võ Hà (baotainguyenmoitruong.vn)

14/07/2023 214 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm