Hoài Đức kiến nghị đẩy nhanh xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tập trung

02/06/2023 375 lượt xem quantri
WesternTech Việt Nam – Tại buổi giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh cho biết, công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải làng nghề tại huyện gần đây đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn nhiều hạn chế cần sớm được khắc phục.
Theo ông Nguyễn Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đứ, huyện đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề, trong đó, tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; năng lực của cán bộ, công chức chuyên trách về môi trường được nâng cao, giúp tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề giảm dần. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện thừa nhận, việc đảm bảo vận hành hoạt động có hiệu quả Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà tại xã Dương Liễu, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thiện Nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng và Nhà máy xử lý nước thải tại xã Vân Canh vẫn có nhiều hạn chế. Đồng thời, việc bố trí các khu vực sản xuất tập trung để di dời hoạt động sản xuất trong khu dân cư ra ngoài, việc chuyển đổi một số ngành nghề gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế không cao; việc tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý các vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cũng có nhiều tồn tại cần khắc phục ngay.
Vì vậy, thời gian tới, huyện Hoài Đức xác định để bảo vệ môi trường hiệu quả, trước hết cần nâng cao hơn trách nhiệm các cấp ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt tuyên truyền ý thức người dân tại các làng nghề và các doanh nghiệp để hiểu tầm quan trọng của môi trường đối với sức khỏe cộng đồng và quá trình phát triển bền vững, đặc biệt tại các làng nghề, cụm công nghiệp. Huyện cũng sẽ đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án, đề án theo quy hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, trong đó chú trọng xây dựng các điểm tập kết rác thải; tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý nước thải và kiểm soát việc vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời những cơ sở, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường.
Xử lý nước thải kịp thời để tránh ô nhiễm môi trường
Tại đây, lãnh đạo UBND huyện cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại xã Sơn Đồng, xã Vân Canh. TP cần tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cụm công nghiệp làng nghề đã được quy hoạch, song song với phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ với xây dựng hệ thống bảo vệ môi trường, hệ thống tiêu thoát nước, các trạm xử lý nước thải tập trung.
02/06/2023 375 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm