Hệ thống xử lý nước thải các khu công nghiệp được kiểm soát bằng kết nối quan trắc tự động

15/06/2023 126 lượt xem quantri

Hệ thống xử lý nước thải

Qua đó, giúp thường xuyên kiểm tra, theo dõi hoạt động xử lý nước thải; nhắc nhở, uốn nắn kịp thời các cơ sở khi xảy ra sự cố về kỹ thuật, thực hiện đúng quy định xử lý nước thải đạt loại A trước khi xả ra môi trường. Theo ông Ngô Đức Hà, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Tây Ninh, thông qua hệ thống kết nối quan trắc tự động với hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp, từ đầu năm đến nay, ngành chức năng đã kịp thời phát hiện và kiểm tra các sự cố về môi trường xảy ra tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, Khu chế xuất Linh Trung III. Ngành chức năng phát hiện nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Phước Đông Bời Lời xử lý nước thải chất lượng đầu ra chưa đạt yêu cầu (tại ao sinh thái ra suối Bà Tươi và tại cống thu gom về ao sinh thái), buộc cơ sở này phải tăng tần suất giám sát, lấy mẫu phân tích nước thải, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và vận hành liên tục hệ thống xử lý nước thải tập trung đúng theo quy định nước thải sau xử lý phải đạt loại A.

Đến nay, ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất đều có hệ thống xử lý nước thải chung đạt quy chuẩn loại A sau xử lý, trên địa bàn tỉnh tỉnh Tây Ninh có 63/67 cơ sở chế biến tinh bột sắn và 20/24 cơ sở chế biến cao su đã xây dựng xong hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn loại A, được ngành chức năng nghiệm thu, cho hoạt động. Số còn lại (4 cơ sở chế biến tinh bột sắn và 4 cơ sở chế biến cao su) đều đã đóng cửa, tạm ngưng hoạt động.

Nguồn tin: moitruongvn.org

15/06/2023 126 lượt xem quantri