Hải Phòng – Quảng Ninh: Quản lý thống nhất mọi vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa

09/06/2023 227 lượt xem quantri

Cuộc họp do Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức để thảo luận những khuyến nghị về quản lý du lịch và rác thải tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long do nhóm tư vấn đánh giá đề xuất.

Theo IUCN, tháng 7/2018, IUCN tổ chức đoàn tư vấn đánh giá do hai chuyên gia quốc tế thực hiện nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý du lịch bền vững và bảo vệ môi trường tại Vịnh Hạ long. Ý kiến của đoàn tư vấn nêu rõ, những giá trị về địa chất của Di sản hiện chưa bị đe dọa nhưng với số lượng khách du lịch ngày càng gia tăng cùng công tác quản lý du lịch và rác thải chưa hiệu quả đã và đang tác động rất lớn đến những Giá trị Nổi bật Toàn cầu của Di sản.

Cuộc họp cấp Lãnh đạo lần thứ sáu Sáng kiến Liên minh Hạ Long – Cát Bà diễn ra sáng 9/1/2019. Ảnh: IUCN

Đoàn đánh giá đã đề xuất một số biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng trải nghiệm của khách du lịch và giảm thiểu những tác động của du lịch thông qua hệ thống đặt chỗ tập trung nhằm quản lý sức tải của từng khu vực trong Di sản. Bên cạnh đó, việc xác định ranh giới của Di sản Thiên nhiên Thế giới mở rộng bao gồm Vịnh Hạ Long và Quần đảo Cát Bà phải được thực hiện cùng công tác quản lý và quy hoạch chặt chẽ để đảm bảo không có thêm những tác động gây ảnh hưởng đến cảnh quan của Di sản Thiên nhiên.

Cuộc họp cũng thảo luận về một số vấn đề khác như: sự cần thiết phải có một cơ chế quản lý đồng bộ giữa Hải Phòng và Quảng Ninh về vấn đề ô nhiễm chất thải rắn và ô nhiễm nước; cập nhật tiến độ chuẩn bị hồ sơ tái đề cử Di sản Thiên nhiên Thế giới mở rộng bao gồm Vịnh Hạ Long và Quần đảo Cát bà; giới thiệu sáng kiến mới của IUCN nhằm thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp vào công tác bảo vệ môi trường.

Với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long – Cát Bà được khởi xướng vào năm 2014 nhằm xây dựng cơ chế hợp tác giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, từ đó thúc đẩy các hoạt động bảo tồn, bảo vệ môi trường tại Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà.

Báo TN&MT

09/06/2023 227 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm