Hà Nội: 2 nhà máy được phép xả thải vào nguồn nước

09/07/2023 192 lượt xem quantri

 

                                                                                       Ảnh minh họa. ITN

UBND TP Hà Nội vừa cấp Giấy phép cho phép Công ty TNHH Thương mại Bình Dương được xả nước thải từ Nhà máy nước sạch Hữu Bằng, tại số 47 đường Nhà máy nước, thôn Miếu, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất vào nguồn nước.
Theo đó, nguồn nước tiếp nhận nước thải tại mương nội đồng thuộc khu Đồng Mầu, xã Hữu Bằng. Vị trí xả nước thải trong khuôn viên khu đất của công ty tại số 47 đường Nhà máy nước sạch Hữu Bằng, thôn Miếu, xã Hữu Bằng. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất 40m3/ngày đêm; thời hạn của giấy phép trong vòng 3 năm.
Công ty TNHH Thương mại Bình Dương thực hiện quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nguồn nước tiếp nhận.
Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng vừa cấp Giấy phép cho phép Công ty TNHH C&J Accessories Vina ngành nghề chính là công nghiệp chế biến chế tạo, thôn Lễ Thượng, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên được xả nước thải vào nguồn nước.
Theo đó, nguồn tiếp nhận nước thải tại mương tưới tiêu thủy lợi thuộc xã Châu Can, huyện Phú Xuyên. Vị trí xả nước thải tại mương tưới tiêu thủy lợi do xã Châu Can quản lý tại thôn Lễ Thượng. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất là 10m3/ngày đêm.
UBNDTP Hà Nội yêu cầu, hằng năm (trước ngày 15 – 12), hai công ty trên phải tổng hợp báo cáo UBND TP về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải theo quy định; Công ty sẽ phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý Tài nguyên và Môi trường các cấp theo quy định; nếu có sự cố bất thường liên quan đến việc xả nước thải, phải báo cáo ngay tới Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.

                                                                                                                  Nguồn tin : tapchicapthoatnuoc.vn

09/07/2023 192 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm