Giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước và tái sử dụng nước

07/08/2023 175 lượt xem quantri
Công ty TNHH Công nghệ Cosmos1- KCN Thụy Vân chuyên sản xuất và chế tạo sản phẩm cơ khí chính xác luôn chú trọng cải thiện và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn
TCVN ISO 14001:2005, nước thải được xử lý theo đúng quy trình.

Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nước như sự gia tăng dân số, mặt trái của quá trình công nghiệp hóa, cơ sở hạ tầng yếu kém, lạc hậu; nhận thức của người dân về vấn đề môi trường còn chưa cao… Đáng chú ý là tình trạng nước xả thải ra môi trường chưa qua xử lý hoặc vượt ngưỡng cho phép. Ngày nước thế giới là sự kiện quốc tế được tổ chức thường niên vào ngày 22-3 hàng năm nhằm tập trung giải quyết các vấn đề nóng liên quan tới tài nguyên nước.

Chủ đề năm nay nhấn mạnh vấn đề ô nhiễm nguồn nước, các biện pháp xử lý nước thải, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận nước thải, tái sử dụng nước và quản lý bảo vệ nguồn nước; phát động phong trào không lấn chiếm sông, hồ. Qua đó góp phần kêu gọi sự quan tâm của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư hướng đến sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước.

Tỉnh ta dù có nguồn nước mặt và nước ngầm khá dồi dào từ hệ thống sông, suối cùng hàng nghìn ao hồ lớn, nhỏ phân bố đều khắp trên địa bàn nhưng trên thực tế nhiều nơi nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm và suy giảm bởi ảnh hưởng nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt và một số nơi nước ngầm cũng bị ô nhiễm ở tầng nông. Ước tính toàn tỉnh lượng nước thải từ sinh hoạt khoảng 38.000m3/ngày đêm đến gần 52.000m3/ngày đêm, tổng lượng nước thải sản xuất trong công nghiệp ước tính 40 triệu m3/năm, tổng lượng nước thải nông nghiệp đổ ra các sông chính ước tính khoảng 110 triệu m3/năm.

Trên thực tế, một lượng lớn nước thải xả ra môi trường không qua xử lý hoặc xử lý chưa đáp ứng được tiêu chuẩn và không được tái sử dụng. Nhu cầu dùng nước tăng lên cùng với quá trình đô thị hóa dẫn đến tình trạng khó kiểm soát việc khai thác nguồn nước và xả thải ra môi trường nước. Môi trường nước ở một số khu công nghiệp và làng nghề bị ảnh hưởng bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn. Toàn bộ nước thải sinh hoạt, nước thải của các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ nằm xen kẽ trong khu vực đô thị đều mới chỉ được xử lý sơ bộ, thường thoát bằng hệ thống thoát nước dẫn ra các sông, hồ. Lượng nước thải sinh hoạt từ các cụm dân cư các xã, thị trấn hầu hết đều chưa qua xử lý.

Trong  sản xuất công nghiệp còn tình trạng một số cơ sở không có hệ thống xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý nước thải chưa đạt chuẩn, gây ảnh hưởng đến môi trường. Trong sản xuất nông nghiệp, do lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, các nguồn nước ở sông, hồ, kênh, mương bị ô nhiễm cũng gây ảnh hưởng đến môi trường nước và sức khỏe con người. Nước thải từ sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp không được xử lý hoặc thải trực tiếp ra hệ thống kênh rãnh nội đồng nên thấm xuống đất hoặc bị rửa trôi, làm cho tình trạng ô nhiễm nguồn nước về mặt hữu cơ và vi sinh vật ngày càng cao.

Ông Trần Mạnh Thắng – Trưởng phòng Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Để bảo vệ môi trường, nhiều giải pháp đã được đưa ra như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nguồn thải, nước thải, giải pháp chung về khoa học công nghệ nhằm mục đích hạn chế mức tối đa việc xả thải ra môi trường xung quanh. Về công nghệ, có thể áp dụng công nghệ sạch trong dây chuyền sản xuất, áp dụng công nghệ tái sử dụng nước thải; hạn chế sử dụng nước trong các công đoạn phát thải nước thải; tăng cường khả năng tự làm sạch nguồn nước. Tuy nhiên, trước hết là mỗi cá nhân, cơ sở sản xuất cần nêu cao ý thức tự giác, sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý, chấp hành các quy định của pháp luật về xả thải. Và để làm được điều này thì cần tuyên truyền để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân”.

Hưởng ứng ngày nước thế giới, các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, trường học, các cơ sở công cộng đã có kế hoạch tổ chức buổi lao động tổng vệ sinh tập thể làm vệ sinh môi trường sống, khơi thông cống rãnh, mở rộng dòng chảy, làm sạch nguồn nước; thực hiện tuyên truyền và treo pano, khẩu hiệu, thông điệp về ngày nước thế giới năm 2017.

Hoạt động hưởng ứng ngày nước thế giới đã trở thành một hoạt động thiết thực, kêu gọi mọi người dân cùng tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường, nguồn nước sạch vì sức khỏe chính mình và cộng đồng. Hy vọng rằng những hoạt động thiết thực và ý nghĩa sẽ nâng cao ý thức của người dân, trở thành phong trào sâu rộng trên toàn tỉnh.

(Nguồn: Theo vfpress)

07/08/2023 175 lượt xem quantri