EFMR – Thiết bị xử lý màng sinh học kiểu tầng sôi

01/08/2023 375 lượt xem quantri

1. Khái quát công nghệ

Là phương pháp xử lý sinh học giúp giá thể mang vi sinh vật và nước thải tiếp xúc với nhau một cách hiệu quả nhờ sục khí và dòng nước xoáy.

2. Đặc trưng (Tính năng)

  • Tiết bị nhỏ gọn do xử lý được ở nồng độ cao
  • Không cần hoàn lưu bùn
  • Chất lượng nước sau xử lý ổn định
  • Duy trì, quản lý dễ dàng
  • Có thể sử dụng bể nước có sẵn

3. Điều kiện, lĩnh vực ứng dụng

Nước thải ngành đồ uống, thực phẩm Các loại nước thải hữu cơ

4. Vận hành, duy tu, quản lý

Duy trì quản lý dễ dàng vì không cần hoàn lưu bùn như ở bể bùn hoạt tính thông thường.

5. Khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Cần thực hiện nội địa hóa sản xuất để hạ giá thành trong trường hợp muốn ứng dụng công nghệ này tại Việt Nam.
Contact (Japan) : EBARA ENGINEERING SERVICE co.,LTD.
International Water Buisiness Division Sales & Marketing Department No.2
Address : 11-1 Haneda Asahi-cho, Ohta-ku, Tokyo 144-8610, Japan
Phone : +81-3-6275-9111
Website : httpV/www.ees.ebara.com
Languages : English, Japanese
01/08/2023 375 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm