Tổng dung tích các hồ chứa thủy lợi ở Việt Nam hiện là bao nhiêu?
 
Tính đến 01/4/2014, tổng dung tích (theo thiết kế) hồ chứa thủy lợi là 12 477 triệu m2 với 6.080 hồ chứa các loại
 
Chia ra:
 
-          Đồng bằng sông Hồng: 448 hồ chứa với tổng dung tích 619 triệu m3.

 
 
 
 
 
 
 
 
Ảnh: Hồ chứa nước Đồng Đò huyện Sóc Sơn với dung tích 0,9 triệu m3, 
xây dựng năm 1998
 
 
-          Trung du và miền núi phía Bắc: 2.169 hồ chứa với 1259 triệu m3.
 
Ảnh: Hồ Tràng Vinh tỉnh Quảng Ninh dung tích 75 triệu m3, xây dựng năm 1999.
 
 
 
-          Bắc trung bộ và Duyên hải miền trung: 2.296 hồ chứa với 7066 triệu m3.
 
Ảnh: Hồ Tả Trạch tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng 2013 với dung tích 646 triệu m3.

 
 
-          Đồng bằng sông Cửu Long 12 hồ chứa với 8 triệu m3.

 
 
 
Ảnh: Hồ chứa nước Dương Đông tỉnh Kiên Giang có dung tích 3,3 triệu m3.


 
-          Tây nguyên: 1.069 hồ chứa với 1389 triệu m3.


 
Ảnh: Hồ Ea- Soup tỉnh Đắck lắk có dung tích 147 triệu m3.
 
 
-          Đông Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh 86 hồ chứa với 2137 triệu m3.
 
Ảnh: Hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh có dung tích 1110 triệu m3, xây dựng năm 1983.
 
Ảnh: Hồ Tràng Vinh tỉnh Quảng Ninh dung tích 75 triệu m3, xây dựng năm 1999.