Doanh Nghiệp ngành nước được đề nghị hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do COVID-19

04/08/2023 236 lượt xem quantri

Hội Cấp thoát nước Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp ngành nước hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19.

Đại dịch COVID-19 cùng với tình hình Hạn hán, xâm nhập mặn đang xảy ra nghiêm trọng tại vùng ĐBSCL, Tây nguyên gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong cả nước, nhất là lao động nghèo, các đối tượng khó khăn, đặc biệt khó khăn.
Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 30/3/2020, Chỉ thị số 15, ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, rất nhiều doanh nghiệp ngành nước Việt Nam đã và đang tiếp tục đồng hành cùng cả nước, chung tay, chung sức và chia sẻ đối với các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt trên như: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty CP Nước và Môi trường Bình Dương, Công ty CP CTN Cần Thơ… đã vận chuyển hàng ngàn m3 nước sạch cung cấp miễn phí cho nhân dân các địa phương vùng hạn mặn thuộc các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang, Sóc Trăng…. hay miễn thu tiền nước cho các hộ nghèo.
Trung ương Hội Cấp thoát nước Việt Nam đánh giá cao và hoan nghênh các doanh nghiệp ngành nước đã thực hiện rất tốt, kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ cao cả của mình trong thời gian qua.
Để nhân rộng những hoạt động ý nghĩa đó, ngày 13/4/2020, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã có văn bản số 73/CV-HCTNV gửi các doanh nghiệp hội viên trong cả nước về việc hỗ trợ cho nhân dân các vùng khó khăn, khu vực đang thực hiện lệnh cách ly, phong tỏa.
Theo đó, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp ngành nước trên toàn quốc tiếp tục thực hiện tốt các khuyến nghị của Bộ Y tế, của Hội Cấp thoát nước Việt Nam về kiểm soát lây nhiễm Vius SARS-CV2 qua đường nước; Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ chia sẻ đối với các đối tượng khó khăn từ đó hỗ trợ, giảm hoặc miễn tiền sử dụng nước trong những tháng có dịch cho các đối tượng nghèo, cận nghèo, các cơ sở bảo trợ xã hội, các khu cách ly tập trung, khu vực bị phong tỏa… ủng hộ kinh phí hoặc sản ohẩm của mình (nếu có) để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID 19 trên địa bàn; Các doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm cấp nước an toàn, tập trung nguồn lực đầu tư, kêu gọi đầu tư để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước, áp dụng công nghệ mới trong xử lý (nước mặn, lợ thành nước ngọt) và tùy theo điều kiện để tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ nước sinh hoạt cho nhân dân các vùng khó khăn thiếu nước.

04/08/2023 236 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm