Điện Biên: Tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường 2019

08/06/2023 190 lượt xem quantri

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên giao cho Sở TN&MT năm 2019, chủ động đề xuất các phương án để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, khắc phục tình trạng lãng phí nguồn tài nguyên đất, khoáng sản và tài nguyên khác… đẩy mạnh công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất làm cơ sở triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; kiểm soát tốt việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, đặc biệt là đất lúa, đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ… Rà soát, chuyển đổi linh hoạt có hiệu quả cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Tăng cường quản lý khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. Trong đó, tập trung quản lý, khai thác đá, cát, sỏi, cấp phép sử dụng tài nguyên nước…

Xử lý nghiêm các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật và bảo vệ môi trường của các đơn vị trên địa bàn.

Năm 2019, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đề xuất Quy định hạn mức giao đất, công nhận QSDĐ diện tích tối thiểu được tách thửa và mức đất xây dựng phần mộ, tượng đầu, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Điện Biên; quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Trong năm 2019, Sở TN&MT Điện Biên bổ sung danh mục dự án cân đối thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh; danh mục dự án cần thu hồi đất có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020; bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024; báo cáo về công tác bảo vệ môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

                                                                                                                         Báo TN & MT

08/06/2023 190 lượt xem quantri

Có thể bạn quan tâm